Všem čtenářům knihy PRÁCE SE SNY přeji hlavně dostatek trpělivosti. Přál jsem si totiž vytvořit něco téměř nemožného. Knihu, která by byla vhodná jak pro materialisty, tak i pro "zasvěcené."

Snažil jsem se, aby si materialisté i "zasvěcení" mohli v knize najít natolik svého, aby se větší či menší měrou měli možnost obohatit všichni. Většinou se ale myslím takový "kočkopes" nezdaří. Zasvěceným se to totiž zdá zbytečně zdlouhavé, protože to už dávno všechno "vědí" a materialistům se to zase může jevit jako bludy, nebo nějaké "babské povídačky."

Snažil jsem se proto uvažovat a psát tak, aby oba proudy znalostí, zkušeností a vnímání, měly o čem přemýšlet a hlavně, aby si to mohly samy i zkoušet v každodenní praxi a experimentovat s tím. Sny přece zajímají nás všechny. Nechť kniha promluví sama...

 

UKÁZKA Z KNIHY PRÁCE SE SNY

(str. 1 až 91 z celkem 224, formát PDF, 5,1MB)

Pokud se Vám nepodaří ukázku stáhnout, napište mi prosím, pošlu Vám ji.

Nedokáže-li Váš počítač soubory PDF otevřít, můžete snadno a zdarma Adobe Reader nainstalovat.

V knize můžete listovat pomocí šipeček v horní liště a také si v liště upravit velikost zobrazovaných stran.

 

Kniha PRÁCE SE SNY obsahuje navíc i pět dodatků. Na ukázku jsem vybral jeden z nich: HVĚZDNÝ SEN. Je to podle mě velmi zajímavý víceúrovňový sen, včetně jeho následných dvou rovin interpretací. Druhá interpretační rovina sdělení tohoto snu se přímo dotýká nově objevené rotující centrální osy Univerza.

Tuto doslova revoluční hypotézu vytvořil a zformuloval vědec, mikrobiolog Carl Johan Calleman, Ph.D., který je navíc také badatelem a odborníkem na úžasné vědomosti mayské kultury. C. J. Calleman umí geniálně zasazovat vědění starých Mayů do kontextu objevů moderní vědy. Uvědomil si, že moderními výzkumy nedávno objevená centrální osa našeho Univerza, kolem níž se vesmír organizovaně strukturuje už od jeho samých počátků, znamená, že náš vesmír je od svého počátku účelný!

C. J. Calleman zjišťuje, že nově objevená centrální osa strukturovaného vesmíru je MAYSKÝM STROMEM ŽIVOTA! Podle něj jde o jakousi kosmickou superobří anténu, která ihned poté, co se ve Velkém třesku zrodila, vysunula svoje tři kolmá ramena, čímž dala vzniknout třem dimenzím našeho prostoru. Celá osa rotuje a tím generuje základní princip jin/jang.  

C. J. Calleman o tom píše velmi poutavě ve své knize MAYSKÝ KALENDÁŘ A STROM ŽIVOTA.

 

Sen uvedený v dodatku mi připadá z hlediska rotující osy vesmíru natolik zajímavý, že jsem jej panu Callemenovi poskytl k uvážení. Dovolím si nyní uveřejnit jeho reakci:

"Dear Jiri, I apologize to the slow response. Yes, as you are saying perception is an act of creation and the tree of life is part of how our perception is created. I feel your dream analyses are interesting especially as they apply to a cosmic scenario. Dreams I believe are generated when the mind is in resonance with the cosmos rather than with the earth. If we understand this we may understand something of the nature of dreams that otherwise will escape us."

Best Carl

Carl Johan Calleman

! aktuality přímo od C. J. Callemana !

 

"Milý Jiří,

Omlouvám se, že odpovídám až po takové době. Je to tak, jak říkáš, představivost je součást tvoření a strom života je součástí toho, jak je tvořena naše představivost. Cítím, že tvé analýzy snů jsou zajímavé, zejména proto, že se věnují kosmickému scénáři. Myslím si, že sny se tvoří v okamžiku, kdy je mysl ve větší rezonanci s vesmírem než se zemí. Když to pochopíme, můžeme také pochopit něco z podstaty snů, co by nám jinak uniklo."

Vše nejlepší Carl                                                                                                   překlad Miroslav Hubáček

 

DODATEK "HVĚZDNÝ SEN"

(str. 180 až 197, jeden z pěti dodatků, formát PDF, 0,9 MB)

Pokud se Vám nepodaří ukázku stáhnout, napište mi prosím, pošlu Vám ji.

Nedokáže-li Váš počítač soubory PDF otevřít, můžete snadno a zdarma Adobe Reader nainstalovat.

V dodatku můžete listovat šipečkami v horní liště a také si v liště upravit velikost zobrazovaných stran.