PROFIL

Jiří Veselý

 

PRÁCE SE SNY

Sny mohou být konkrétními odpověďmi na naše konkrétní otázky.

Každý z nás může komunikovat s vyšším vedením skrze vyžádané sny.

Díky trvalé vědomé proměně už nikdy nebudeme stejní.

 

 

Jiří Veselý

bytost, která hledá, nalézá a žasne.

 

Existuje zázrak, který mě nepřestává fascinovat a naplňovat. Mám pocit, že jím úplně přetékám. Tím zázrakem je Život.  S oblibou říkávám, že svět je přesně takový, jak ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Když změníme své vnímání, změníme tím svět.

Mám technické vzdělání a podnikám v oboru telekomunikací. Sám sebe vnímám jako celoživotního hledače souvislostí napříč Univerzem. Stále více se v poslední době zaměřuji ve svém hledání a bádání na otázky podstaty vědomí, podstaty bytí, schopnosti tvoření vědomím a zkoumání možností práce s informačním polem.

Myslím, že již nemálo duchovních hledačů dospělo do bodu, kdy cítí, že mají mnohé načteno a že jejich další posun je nyní možný převážně skrze reálné praktikování duchovního Poznání v každodenní realitě života.

 

Poznání je třeba žít.

 

Jsem autorem knihy PRÁCE SE SNY. Odhaluji v ní zcela konkrétní zkušenosti a zákonitosti cílené práce se sny a názorně ukazuji, že vyžádané sny mohou být konkrétními odpověďmi na naše konkrétní otázky. Bylo mi dovoleno vypracovat jednoduchou, a jak se zatím ukazuje, zřejmě i univerzální metodiku individuálního postupu interpretace snů a práce s nimi. Například trénink zapamatování snů je překvapivě jednoduchý a účinný. Kromě toho se v knize také snažím přiblížit pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Jsem přesvědčený, že sny jsou jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádcové z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum … a další struktury vědomí.

Svými prožitými zkušenostmi názorně ukazuji, že sny se nám často snaží radit, ale mohou nám například také pomáhat trénovat jednotlivé složky našeho vědomí a zvyšovat tím jejich schopnosti. V případě nouze a potřeby se sny také mohou podílet na mimořádném přísunu energií a informačních koordinátů, nutných pro naši regeneraci. Pomocí snů, také mohou části naší bytosti vykonávat nejrůznější duchovní úkoly v jiných realitách. V neposlední řadě, lze formou snů také komunikovat i s jinými lidmi. Potenciál snů a snové komunikace je nevyčerpatelný.

 

Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. Den co den tak máme možnost na sobě nádhernou formou cíleně a hloubkově pracovat. V mém osobním případě znamenala cílená práce se sny doslova životní revoluci. A nejen pro mě samotného.

 

Pro někoho bude nejspíš šokem, až prací se sny zjistí, jaký je zdroj jeho vlastních snů. Rady, které nám však sny přinášejí, sledují výhradně naše dobro a nezištně a neúnavně nám pomáhají a pomáhají...   

 

WWW.PRACESESNY.CZ