celostní kurz PRÁCE SE SNY A PRÁCE S VĚDOMÍM vícedenní kurz

pod záštitou Institutu vzdělávání a osvěty / Academie tradičních věd MAE o.p.s.

 

  Jiří Veselý                          Karaimi Kateřina Motyčková                         Eva Kavková

 

co celostní kurz nabízí:

CESTY, na kterých celostně působíme na tělo, mysl i ducha.

 

Skutečným cílem kurzu je „CESTA“, motivující všechny zúčastněné k hlubokému celostnímu růstu. Porosteme díky cílené práci se sny a komunikaci s našimi duchovními rádci, budeme se věnovat záhadné podstatě vědomí a možnostem práce s vědomím, budeme pracovat s meditacemi, naučíme se doplňovat energie vnitřním orgánům, budeme objevovat tajemství živé „raw“ stravy a její vibrační a celostní účinky, budeme objevovat fascinující souvislosti uvnitř naší vlastní struktury psyché a Duše.

tým lektorů

 • Jiří Veselý - zastřešující lektor. Obsah - práce se sny, práce s vědomím, psychofyzická cvičení, …
 • Karaimi Kateřina Motyčková - lektorka. Obsah - meditace, zvědomování, práce s energiemi, …
 • Eva Kavková - lektorka. Obsah - raw strava, její význam, podstata, souvislosti, její praktikování, …
 • Budeme se učit praktickou a cílenou komunikaci s různými zdroji snů, postup interpretace vyžádaných snů, zapamatování snů, pochopení podstaty snů a jejich životního prostředí. Díky této cílené práci se sny lze navázat každodenní a živý kontakt s našimi duchovními rádci a jinými moudrými zdroji snových rad.
 • Budeme se různými cestami věnovat záhadě všech záhad – podstatě vědomí a různým možnostem vědomé práci s vědomím a s psychoenergetickými silami. Budeme objevovat v naší vlastní psyché různé samostatné zdroje postojů, potřeb a vůle. Komu se podaří navázat kontakt s těmito různými zdroji postojů a vůle ve své vlastní psyché, ten pak ve svém vývoji raketově poroste. Touto prací na pochopení struktury psyché, budeme blíže naší vlastní Duši a její podstatě.
 • Budeme se věnovat meditacím a práci s nimi a práci s energiemi pod vedením úžasné a plně napojené vesmírné šamanky Karaimi Kateřiny Motyčkové
 • Budeme pracovat s energiemi na nejrůznějších úrovních.
 • Budeme rozkrývat tajemství a přínos živé „raw“ stravy pro převibrovávání našich těl do vyšších vibrací a pro náš osobní celostní růst pod vedením největší české „raw“ odbornice Evy Kavkové. S touto stravou budeme přímo pracovat a účastníci kurzu ji budou moci na kurzu i konzumovat.
 • Podle situace budeme mít i další různé skvělé hosty, kteří nám budou mít co hlubokého předat a sdělit.
 • Součástí kurzu budou i domácí úkoly a jejich následné interaktivní sdílení, rozebírání a praktická cvičení.

 

DÍKY TRVALÉ VĚDOMÉ PROMĚNĚ UŽ NIKDY NEBUDEME STEJNÍ

 

Celostní kurz PRÁCE SE SNY A PRÁCE S VĚDOMÍM se snaží plně respektovat aktuální rozložení psychoenergetických sil a energií všech zúčastněných a daného místa v daném čase. Vše se neustále proměňuje. Aktuální improvizační změna programu je proto vyhrazena a přímo podporována. Průvodním znakem kurzu je proto vcítění se do stavu „tady a teď“.

 

NĚKOLIK VYBRANÝCH TEMATICKÝCH CELKŮ NA UKÁZKU

 • Vědomí
 • Mozek
 • Informace
 • Paradoxní spánek
 • Práce se sny
 • Druhy snů
 • Postup interpretace snů
 • Konkrétní příklady
 • Domácí úkoly a domácí cvičení
 • Lidská psyché
 • Sebeorganizace lidské psyché
 • Pozorování jednotlivých zdrojů uvnitř psyché a komunikace s nimi
 • Ego trochu jinak
 • Tvoření a vědomé tvoření psychoenergetickými silami
 • Vědomí vody
 • Trénink rozšířeného stavu vědomí a mimosmyslového vnímání
 • Praktická cvičení rozproudění energie
 • Cvičení přímého energetického doplňování vnitřních orgánů
 • Psychofyzická cvičení
 • Projekční systémy těla jako dar
 • Meditace a praktická meditační cvičení s šamankou Karaimi Kateřinou Motyčkovou
 • Raw strava a její tajemství a význam pro náš vibrační růst s odbornicí Evou Kavkovou
 • Praktikování raw stravy a vzájemné souvislosti
 • Praktické možnosti raw stravy v našich podmínkách
 • Možnost konzumace raw stravy přímo na kurzu
 • Improvizovaná témata
 • Ladění se na „tady a teď“
 • Rady významných bytostí z nefyzické reality
 • Smysl kódování a skrývání informací mnoha tajemnými historickými vládci
 • Různí hosté kurzů
 • A další témata dle principu „tady a teď“, např. odtajněné parapsychologické pokusy, lidský život v kontextu bytí a vědomí, „smysl života“ lidských bytostí, tvoření a vědomé hledání, každodenní hodinové „okno“ místního hvězdného času, entuziasmus, …

 

POJETÍ KURZU A JEHO PŘESAH

 • Během celého kurzu budeme vzájemně sdílet osobní prožitky. Budeme se věnovat částečným rozborům a workshopům domácích úkolů (snům, vizím, napojování). Budeme společně interpretovat jednotlivé vybrané sny a prožitky.
 • Budeme se věnovat i prožitkům, které bez další práce necháme působit ve svém nevědomí. Necháme je tam pracovat, aby nám ve vhodnou chvíli vystoupily z podvědomí a zvědomily se nám v novém Poznání.
 • Budeme se věnovat společným praktickým ozdravným cvičením, doplňování a předávání energií, cítění energií a napojování se. Budeme se učit praktické přípravě RAW stravy v českých podmínkách. Budeme mít také možnost její přímé konzumace.
 • Po celou dobu kurzu bude probíhat vzájemná mailová komunikace se sdílením výsledků „domácích úkolů“ (zápisy snů, vizí a mimosmyslového vnímání).
 • Během konání kurzu dle vhodnosti a aktuální situace se budeme přesouvat ven z interiéru pod širé nebe a do přírody pro lepší podmínky práce s energiemi.
 • Vybrané zaznamenané výsledky osobní i kolektivní práce u jednotlivých úkolů práce s vědomím, budou sloužit jako referenční podklady pro další kurzy.

 

ORGANIZACE KURZU

 

 

ZDE ke stažení leták kurzu v PDF formátu

 

 

   

                      Institut vzdělávání a osvěty                                    Academie tradičních věd MAE o.p.s.