PSANÉ VERŠOVANÉ

Přiznávám se, že o tom jak se mají dělat básně, nevím zhola nic. S veršováním to mám podobně jako se zpíváním. Nemám hudební sluch, ale muziku miluji a "zpívat" mě moc baví. Děkuji předem za shovívavost.

 

 

V TICHU MEZI MYŠLENKAMI

 

nepopsaný bílý list

zašpiněný kdečím

toulám se a hledám

a velmi často brečím

 

pokaždé když najdu

najdu sebe a najdu i skvrnu

najdu lásku, hmm lásku najdu

sám sebe sobě najmu

 

křičím, když list je černý

je tak těžké zůstat sebou

a být si věrný

slzy kanou

nashledanou

 

list je těžký, slzy tíží

prosím Slunce, odpouštěj

a černou v bílou rozpouštěj

 

jen když se v ticho proměním

a svět nijak neměním

jen tehdy kal sedá

jen tehdy

jen tehdy můj list bělá

 

ZDE NAJDETE POKUS O PŘEKLAD VERŠŮ DO NORMÁLŠTINY

 

 

 
 


KOLIK DOTEKŮ KŘÍDEL ANDĚLŮ

 

kolik polibků

kolik je jich jen potřeba

kolik doteků křídel andělů

by duše světa mě pozvedla

 

peříčko ve vánku

tančí řečí symbolů

pojím se s nimi ve spánku

bych nepadl zas dolů

 

šum křídel moje city omývá

už cítím radost jejich objetí

vnímám Lásku, jež někde jinde nebývá

je se mnou, je ve mně a je plná dojetí

 

 

 

 

VÍRA V OBRACENÍ


je noc
hvězdy už ticho šeptají
a navzájem se hledají

moji milí už spí,
cítím vůni jasmínu,
nalévám horké tíí
a udiven jsem nadmíru

sleduji v šálku jemná znamení
a hledám
odkud ta touha věčná pramení

co Srdce k letu pohání
a Lásku k slzám dohání

skrze odlesky jasmínu
a jeho zrcadlení
tuším zákony vesmíru
v jeho otáčení

tak otáčím šestkou co patří Zemi
a zkouším vnímat naruby kámen
získávám devítku a blaze je mi
když duše světa zazpívá Ámen

už světlou víru mám v obracení
Lež i Láska jedno společné mají
vem dvě L a spoj je v otočení


a získáš Kříž před nímž se všichni kají

 

 
 
 
 
 

SVĚTLO UVNITŘ TEMNOT

 

první nádech jsem proplakal

ruce živé mě objaly

 

říši hvězd jsem oplakal

když na cestu mi mávaly

 

matky moje milované

 

v mlhách ještě něco volaly

tak krásné a usměvavé

 

žel moje duše už je nemohla vyslyšet, byla nějak pochroumaná, potemněná, omámená  

umrtvená či nově narozená…

 

zbyl mi však můj dech

nádech a výdech

nádech a výdech

….

výdech a nádech

 

ve snu vidím, když spím

kdo to dýchá se mnou?

pátrám nitrem svým

cítím sílu hvězdnou

 

taky vůni

květinovou

nádhernou a jemnou

to matka Země je tu se mnou

 

už vím co na mě hvězdy volaly

své dítě mi do vínku dávaly

 

světlo uvnitř temnot

ŽIVĚ MODRÝ KLENOT

 

 
 
 
 
 

PROCITNUTÍ


ruka, která vše napsala
nejtěsněji
PŘED ÚSVITEM
tu největší tmu schovala

 

ruka, která vše napsala
VŠECHNA TAJEMSTVÍ věděla

a když
světlo ráno vstává
a tím
nám své ano dává

tak tehdy
oči otevřu
a na tvoji
šíji pohlédnu


V TOM NESMÍRNÉM TICHU
a
bez náznaku hříchu

do sebe dovnitř nahlédnu
a

KONEČNĚ uvnitř PROHLÉDNU

táž ruka, která vše napsala
se konečně ve mně ozvala


MILUJI TĚ
MÁ LÁSKO

 
 
 
 
 

MEZI NEBEM A ZEMÍ

 

pohybuji se

po spirále

dnem i nocí

stále a stále

 

když duše je hladem

po šest dní

svět stává se hadem

devět dní

 

cítím ji když usínám

onu vlnu devátou

svými sny strachy utínám

a stávám se spirálou

 

mezi Nebem a Zemí

 


 
 
 
 
 
 

ZRCADLENÍ

 

jsem,
prostě jen jsem, jsem… a vznáším se
unášen vprostřed kruhů, vln a emocí
objevit sebe v odlesku vod já snažím se

já?

a může být nějaké prosté já?
jen já, bez druhých a jejich pomocí?
symboly tančí,
.....................vidím zrcadlení nemocí

touha mnou proniká, stesk i láska veliká
šílená touha žít
a oceán kruhů v sobě mít

nemít jej pro sebe, ale…
ale
ano…
pro TEBE


 
 
 
 
 
 
MÁM RADOST MŮJ ANDĚLI

 

jsi nade mnou
jako ty hvězdy
a víš, že nejednou
sešel jsem z cesty

v nitru jsem tě nepotkal
vzácným dechem hýřil
lesklé cetky miloval
a do bludiště mířil

když přišly rány osudu,
divní přátelé mí věrní,
strach říkal: už nebudu
a všechno bylo černý

až černá tma mě naučila
co světlo lásky vytváří
Duše světa mě poučila
že cetky záři jen odráží

celou tu dobu
jsi při mě stál
znovu a znovu
mi pomáhal

házím žabku po hladině
bez obav co život nadělí
po roce či po hodině.
MÁM RADOST MŮJ ANDĚLI

 

 

 

 
ŽHNOUCÍ, BOLESTNÁ I VŘELÁ


já vím kým jsi
jsi mojí součástí
jsi mým dechem a ne jen kýmsi
jsi mojí jedinou dvojčástí

touhou jsi mé oči hltala
a já se v tobě ztrácel
lístky štěstí jsi nevinností trhala
a já ti k nohám světla hvězd snášel

jsi ve mně
stále a stále
pevně i jemně
lidská lásko a tak dále

dovol mi prosím
ať odhalím tě celou
a jako takovou tě v srdci nosím
žhnoucí, bolestnou i vřelou

 

 

 

ODCHÁZENÍ


včera

sněhodéšť rozepjal svá křídla
doběla zimní oblohu přebarvil
jakoby něžnými kousky mýdla
čistotu světa naznačil

dnes

cítím v sobě tíseň
pokaždé když čistá duše odletí
a zůstane po ní jen píseň
plná naděje, lásky a přijetí

a zítra

ji bez ustání budu broukat
budu krmit velkého ducha
a žít v naději a doufat
že požehná mi jeho ruka

Amen


 

 

 

 

I S TOU BOLESTÍ


hýčkám tvá ňadra
...

ze sametu...
rozpuštěný a v povětří
toužím ti sloužit
tvému světu...
chudý kdo v lásku nevěří

věřit v lásku?

jako suchý list plachtí k zemi…
zlatě snáší se
láska mizí po roztoužení
i když snaží se

? kde je Láska ?

tvé boky mužně objímám
když tebou horký pronikám

tváře mi opět hoří
jen je to o tolik jiné
to v nitru mém se tvoří
náruč i pro bolestivé

pronikám tebou

i s tou bolestí
co jen unesu
ke tvému štěstí
nás dva ponesu

aby se mohla
mírně pousmát

...Láska

 

 

 

 

ŠEPOT OBRÁZKU


šeptám náhrobnímu obrázku,
jiskra v oku zahoří,
hledám klíč na svoji otázku
jež nikdy sama neshoří

když na svět bytost přichází
a srdce pláčem rozechvěje
to lásku všichni nachází
víme, že zázrak se děje

pak stíny pýchy a zapomnění
lákají nás, no skoč!
sami se vrháme v potemnění
a smysl se potácí...
a láska se vytrácí...

a já se ptám proč...

 

 

 

 

ZÁZRAK A MILENKA

 

když mlžný opar lehce snáší se

všem protivenstvím navzdory

lesy a kopce do závojů halí se

jsem plný úžasu a pokory

 

stéká po skalách a zná cesty

ty cesty, které samy cílem jsou

vidím se v ní i se všemi gesty

ve VODĚ,

v té vodě, po níž mé kroky jdou

 

voda v podzemí

a voda nad Zemí

 

společně pravdu rozezní

tu pravdu, nad níž není

 

VODA, MÁ VODĚNKA

ZÁZRAK A MILENKA

 

DĚKUJI TI

MATKO ŽIVOTA

 

 

 

 

ROSO NA ŠÍPKOVÉM TRNU

 

Bože , Bože ,

roso na šípkovém trnu

ach můj Bože

má modlitbo v každém dnu

 

mém dnu i tvém dnu

rozervaná duše zdá se

když do živého tnu

a ty zeptáš se jak má se

 

vím,

já vím to moc dobře

vím

údělem je mé hoře

 

spím,

spím i když bdím

spím

moc dobře to vím

 

s tebou já odvahu najdu

k šípkovému trnu zajdu

 

trní zdá se ostré

nebe je však modré

 

modrá

to je má naděje

dobrá

už tečou krůpěje

 

kráčím nohou bosou

a když rudé krůpěje

stávají se rosou

srdce štěstí dospěje

 

 

 

 

PŘÍTOMNOSTI


kdysi dávno
…pane Bože
to už je ale let
bylo psáno
že protrhne se led

krunýř
DUŠE se prolomil
…a v tom tak lehce
zrádnost času já pochopil
…který být nechce

kdysi dávno
tehdy však v okamžiku přítomném
bylo mi dáno
prožít lásku v polibku nádherném

a když na ni myslím právě teď
jsem tvůrcem vírů okolností
bořím zámku času jeho zeď
čtením zápisů přítomností

a jak jinak…
než opět v okamžiku přítomném

nejde jinak být
než právě
TEĎ
a odvahu mít
co říká
LEŤ

 

 

 

 

STROM ŽIVOTA


NADEŠEL ČAS
už hvězdy se scházejí

BÝT
pospolu a v naději

SAMI SEBOU
se otáčí a nové osudy krouží

VNÍMAT SVĚTLO
svým žhavým srdcem touží

ROZDÁVAT SEBE
rozdávat sebe...

 

 

 

 

POCHOPENÍ


nořím dlaň
a prožívám

nezištně život plyne
jako voda vprostřed vod

a pouto světla tiše hyne
když je nám něco vhod

hmatám vlny
a jen si užívám

cítím krásu
živlem omýván

peřeje touhy a nadějí
už ode dna se odráží

už nehledám spásu

učím se mít raději

 

 

 

 

KAPIČKY ŠTĚSTÍ


sním…
sním…?

kapičky pomalu stékají
tu a tam se i zastaví
kdo ví co všechno asi hledají

a kudy se toulají

v závoji touhy bývají slané
a v objetích srdcí naopak hravé
a často přečasto jen mihotavé

sám před sebou v bázni stojím
když čirou proměňuji v duhovou
to kapičky potu
nechávám vznášet se oblohou

cítím štěstí. Jsem.

I v slzách svých

chci žít vlastní sen

 

 

 

 

NEBÝT TEBE


nebýt Tebe
tak jsem jen žil a sto roků sebe plahočil
nebýt Tebe
nenosil bych v sobě Nebe

po tvé Lávce já věčnost chodil
nad útesy a s móresy
tu a tam i kámen hodil
na posteli s nebesy

zamřížovali pak moje tělo
křičím volám: já, já nevinný!
plakat a plakat se mi chtělo
píšu prstem do hlíny

ach ty slzy slzičky , snědl jsem je všecičky
Ó jé
byly hořké , byly horké
byly moje

v tom čůrat slzy se mi chtělo
zastavím se … jsem opět na Lávce
pomalu dohání mě vlastní tělo
... a sním už jenom o lásce

nebýt Tebe
nepoznal bych v sobě Nebe