PRÁCE S VĚDOMÍM jednodenní seminář - BRNO

 

RÁMEC SEMINÁŘE

 • PRÁCE S VĚDOMÍM aneb ZVĚDOMOVÁNÍ vědomým tvořením tvořivým vědomím

 

OBSAH SEMINÁŘE

 • Vědomí, zázrak fenoménu jménem vědomí.
 • Mozek, vědomí není generováno hmotou, hmota není zdrojem vědomí. Význam a funkce mozku. Skrze mozek vědomí „protéká“. Příklady. Amit Goswami / kvantová fyzika – vědomí nemůže být produktem hmoty. Hmota může být produktem vědomí. Iluze jako součást našeho bytí. Omezení ve vnímání.
 • Informace, fenomén informací, co jsou informace, jak pracují, odkud se vynořují. Příklady.
 • Praktická cvičení, rozdýchání čaker, rozproudění Kundalini, psychofyzická cvičení, práce s energiemi.
 • Lidský život v kontextu bytí a vědomí. Dějinný klíč. Angelologie dějin.
 • smysl lidského života, tvůrčí schopnosti člověka, svobodná vůle, záměr.
 • Práce se sny, vnímání snů v kontextu doby a kultur, přiblížení životního prostřední zdroje snů, význam a smysl snů na základě prožitých zkušeností. Typy a účely snů. Cílená práce se sny. Trénink zapamatování snů. Příklady.
 • Interpretace snů, základní pravidla cílené práce se sny. Univerzální návod k individuálnímu interpretačnímu postupu. Názorné příklady.
 • Odtajněné parapsychologické vědecké pokusy, význam výsledků parapsychologických pokusů v kontextu duchovního poznání. Příklady.
 • Možnosti práce s vědomím, popisy možností práce s vědomím a rozšiřování vlastních schopností dle zdrojů z nefyzických realit: Edgar Cayce, Sethovy promluvy (Jane Roberts), skupina Abraham (Esther Hicks), Bashar (Darryl Anka)
 • Práce na rozšiřování vlastních mimosmyslových schopností a rozšiřování schopností vědomí, příklady. Hodinové okno 13h:47min místního hvězdného času, hvězdné nebe, stromy v lese, práce s vodou, práce se sny
 • Vědomé tvoření a vědomé hledání, Vortex, vlastní tvořivost, napojování se na vědomé struktury, nadšení, zápal, experimenty, entuziasmus
 • Součástí kurzu je respektování aktuálního rozložení psychoenergetických sil a energií zúčastněných osob a daného místa v daném čase. Vše se neustále proměňuje. Aktuální úprava programu je proto vyhrazena a přímo podporována. Znakem semináře je proto vcítění se do stavu „teď a tady“ a dle toho aktuální úprava probíraných témat a činností.
 

ORGANIZACE SEMINÁŘE

 • místo konání: Centrum Serafín, Orlí 18, Brno (možno dle dohody i jinde)
 • počet účastníků: 2 až 10
 • délka semináře: cca 5 hodin, dle zájmu možno i více
 • termín konání: dle individuální dohody
 • cena semináře: 400,- Kč/osobu