Dlouho jsem váhal zda jít do zveřejňování konkrétností u snů druhých lidí. Původně jsem chtěl vše nechat na knize PRÁCE SE SNY. Náš pozemský Svět se však neuvěřitelně zrychluje. Vnímá to již mnoho lidí. Myslím, že čas nazrál. Postupně sem tedy budu přidávat další ukázky. Dovolte mi však ještě malý úvod, než rovnou přejdu na ukázky konkrétních snů a nesnů a jejich konkrétních interpretací, které najdete níže.

 

HLEDEJTE MEZI ŘÁDKY

Berte prosím vše uvedené jako Moje pohádky, Moje zkušenosti, Moje báchorky, Moje pravdy. Jsou to jen slova a zase jen slova. Hledejte raději mezi řádky to, s čím souzníte. Důležité je, zda si z tohoto setkání odnesete inspiraci, nikoliv konkrétní data. Inspirace je to oč tu běží.

 

JSME TVŮRCI SVĚTA

Svět je přesně takový, jak ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Když změníme vnímání, změníme tím svět.

 

HRAVOST

Hravost je tvorba v napojení. Učme se hrát si. A bez omezení. Učme se hrát si v napojení. Kdykoliv a jakkoliv. Odměna nás nemine. Tvorba v napojení dokáže tvořit světy.

 

SMYSL ŽIVOTA

Nekonečná otázka. Jedna z nekonečných odpovědí zní: Život je dar. Svět je vytvořený skrze lásku a je plný nádher. Základem Světa a života je tvorba prostoupená láskou. Tvorba prostoupená láskou a radostí je opodstatněním a smyslem života.

 

SNY

Sny? Nikdy nepoznáme nejhlubší podstatu snů a jejich veškerý potenciál. Dokonce už jen to, že pro sny používáme pouze jedno jediné slůvko a nijak víc neumíme rozlišovat jejich kvality, svědčí o naší hluboké neznalosti, co vše se s námi děje a může dít při napojování se na nehmotné sféry. Myslím si, že zásadní je uvědomit si, že přirozenou vlastností vědomí je komunikace. Vědomí komunikuje. A když nějaké vědomí z nehmotné sféry komunikuje právě s naším vědomím, může to mít nespočet forem a důvodů. Tento nehmotný svět vědomí je doslova světem potenciálu bez hranic. Mezi snem a vizí, mezi vizí a zjevením, mezi snem a vnuknutím, mezi právě vnímaným snem a současně vnímanou „realitou“ … jsou přechody natolik jemné a tak se vzájemně překrývají, že každý z nás je a vždy bude odkázaný na svoje vlastní subjektivní dojmy a vlastní pravdy. A já říkám, naštěstí.

Pokud se sami v sobě staneme stopaři, kteří pátrají po nitkách vnitřních vjemů, objevíme kouzlo, které promění nejen nás, ale tím pádem promění i celý svět. Svět je přece přesně takový, jak ho vnímáme. …

Ještě před pár lety jsem si myslel, že alespoň něco vím o snech a snových možnostech. Jak šly roky, snové zkušenosti a výsledky krůček za krůčkem přibývaly. Dnes vím, že o snovém potenciálu nevím téměř nic. Jen počet typů „snů“ a jejich účelů se mi do dnešního dne rozrostl na 22. Například rady od našich duchovních rádců jsou jedním typem snů, další typ snů slouží ke komunikaci a setkávání s dušemi jiných lidí, ať už normálně žijících nebo fyzicky mrtvých. Další typ snů nám předestírá budoucnost, jiný typ zase slouží k tréninku našich schopností, … a zažil jsem například i typ snu, jehož účelem je fantastické a neuvěřitelné energetické nabíjení organismu. Dnes již vím, že jsem žáčkem, který se učí a učí.

 

CO JE TO?

Co je to, když se ponoříte celí až po bradu do vody, uvolníte se, vnesete do vody určité mentální vzorce a se zavřenýma očima poprosíte vodu o odpověď na jednu z nejtěžších otázek světa a okamžitě vám přijde neuvěřitelně moudrá odpověď formou snové vize? Mě osobně se to přihodilo. Co je to? Je to sen? Je to vize? A jaký je rozdíl mezi snem a vizí?

 

CO JE TO?

Co je to, když roky chodíte objímat do lesa stromy, meditujete u toho, hovoříte u toho ve svém nitru ke světu, hovoříte ve svém nitru k energiím stromu, který objímáte, představujete si, jak jeho energie kolují různými drahami a snažíte se zharmonizovat se s nimi a věříte, že na hlubší úrovni existuje tentýž strom v jemnohmotné realitě a na ještě hlubší úrovni ve zcela nehmotné realitě, ve které je strom napojený na skupinovou duši svého stromového druhu. Co je to, když po několika letech takové důvěrné komunikace, se vám najednou ve stavu uvolnění a napojení strom formou vize otevře a představí se vám a začne s vámi neuvěřitelně moudře komunikovat? Mám s tím své osobní zkušenosti. Co je to? Je to sen? Je to vize? A jaký je rozdíl mezi snem a vizí?

Existuje nespočet technik a způsobů, jak přistupovat ke snům a ke snovým obrazům a nespočet způsobů jak s nimi i pracovat. Někdo se umí navracet do starého snu, někdo si zase umí vyvolat a prožít určité životní téma formou snové scény, jiný zase umí formou snů cestovat anebo spřádat „realitu“. A to vše lze navíc provádět různými cestami a technikami. Naštěstí je vše moudře zařízeno. Každý na tom musí pracovat sám za sebe, ve svém nitru, s vlastní energií a s vlastním přístupem. Nic nelze vnutit ani obelhat.

 

ENERGIE SNU

Když vám bude někdo jiný interpretovat váš sen, bere vám tím vaše obrazy, vaše asociace, odebírá vám tím tedy energii, která je ve snu ukrytá pro vás. A to je škoda.

 

SKUTEČNÁ POMOC

Samozřejmě, že pomáhat se má. Také se sny se dá pomáhat. Dá se moudře poradit. To je to, co může skutečně pomoci.

 

KDY JE RADA MOUDROU RADOU?

Jsem přesvědčený, že rada je tehdy moudrou radou, když v rámci svobodné vůle inspiruje a motivuje, nikoliv když problém rovnou za druhého řeší. Každý žák musí chtít postoupit vpřed svobodně a sám za sebe. Taková pomoc potom žákovi žádnou energii neodebírá.

A co dělají sny? Nedělají náhodou totéž? Nesnaží se nás inspirovat a motivovat v rámci naší svobodné vůle? Kdo chce, může na svých tématech začít pracovat. Kdo nechce, nemusí. Pamatujete? Nic nelze vnutit. Nic však nelze ani obelhat.

 

SYSTÉM PROSTOUPENÝ MOUDROSTÍ

Asi všichni si přejeme stát se moudrými a svébytnými bytostmi. Abychom však mohli být svébytní, musíme se učit vlastními zkušenostmi a vlastním poznáním. Nic nikam nezapadne, nic se nikam neztratí. Jsme součástí systému plného moudrosti, kde moudří vhodnými formami pomáhají potřebným.

 

SYMBOLY

Sny k nám nejčastěji promlouvají pomocí symbolů. Mudrci se shodují v tom, že symboly jsou univerzální řečí Vesmíru. Symboly jsou duchovním principem. A jak se nám všude ukazuje, právě duchovní princip je podstatou samotného bytí. Hmota se všemi svými energiemi se utváří až následně, na základě duchovních principů. Vyjadřování v symbolech je tedy už z podstaty věci vyšší úrovní vyjadřování, než je vyjadřování ve slovech. Úroveň lidského slovního vyjadřování totiž vychází z konkrétní lidské omezené zkušenosti s hmotou. Zatímco vyjadřování v symbolech je otevřeným mnohovrstevnatým systémem. Například symbol kruhu v sobě zahrnuje veškerý informační a energetický potenciál, který je s kruhem spojitelný. A to jak na naší vědomé i nevědomé úrovni. Tento potenciál není omezený ani v čase ani v prostoru. Snová komunikace využívá této moudrosti symboliky.

 

SNOVÁ „TECHNOLOGIE“

Sny využívají takových forem sdělení, které jsou zakódované v symbolech. Díky tomu mohou být snová sdělení mnohovrstevnatá. K jejich dekódování je zapotřebí vlastní tvořivé duchovní práce. Snová „technologie“ nás podněcuje ke svébytnosti, k duchovnosti a v rámci svobodné tvořivosti k moudrosti. Rada formou „snové technologie“ je moudrou radou. Snová technologie nabízí mnohovrstevnatá sdělení nejen našemu bdělému vědomí, ale také i našemu podvědomí.

 

KDO S KÝM KOMUNIKUJE?

Sny jsou komunikace. OK, ale kdo s kým vlastně komunikuje? Někdo jiný s námi? Ale kdo? Anebo my sami se sebou? A kdo jsme vůbec my? Jsem JÁ pouze bdělé vědomí a k tomu i nějaké záhadné podvědomí, nebo jsme něco mnohem hlubšího a obsáhlejšího? Vědomí komunikuje, takové je vědomí. Zdá se, že jakýkoliv zdroj vědomí může komunikovat s jiným vědomím. Jakákoliv duše zřejmě může komunikovat s jinými dušemi. A má duši třeba i Zeměkoule? Může s ní moje duše komunikovat? Více v knize Práce se sny.

 

ZÁHADNÉ VĚDOMÍ

Co je vlastně vědomí? Kde se nachází vědomí a co je jeho zdrojem? Může vůbec hmota generovat to, čemu říkáme vědomí? Může být vědomí produktem mozku? Mohou tedy vůbec být sny výtvorem mozku? Abych zde nezdržoval, řeknu jen krátce, že vše jednoznačně ukazuje na to, že hmota už z principu nemůže generovat to, čemu říkáme vědomí. Hmota zkrátka nemůže být zdrojem vědomí. Nehmotné vědomí a nehmotná duše … hmm, dává to krásný smysl. Více v knize Práce se sny.

 

MOZEK

A co tedy dělá lidský mozek? Mozek je vrcholným orgánem fyzického těla. Je tudíž propojující ústřednou, jakýmsi styčným důstojníkem, mezi hmotným tělem a nehmotným vědomím. Skrze mozek protékají nejrůznější informační toky, ať už z hmotných smyslových orgánů směrem do nehmotného vědomí duše, nebo opačně z nehmotné duše do jemnohmotných a hrubohmotných těl člověka. Nejrůznější systémy bariér a blokád v mozku u této mnohaproudové vícesměrné komunikace nejsou nějakým nedostatkem. Jsou naopak geniálním nástrojem našeho růstu. Postupnou prací sami na sobě, můžeme krůček za krůčkem (tedy smysluplně) rozšiřovat naše poznání a schopnosti našeho vědomí. Postupně poznáváme, že se musíme umět uvést do určitého ztišeného stavu, abychom mohli zachytávat jemný šepot z hlubších vrstev. Vše má svůj dokonalý smysl. Rozhodně je dobré uvědomit si, že mozek není zdrojem vědomí a tudíž ani snů. Více v knize Práce se sny.

 

 

RŮZNÉ TYPY A ÚČELY SNŮ

SNY VYŽÁDANÉ A NEVYŽÁDANÉ, SNY VE SNECH A TAKÉ SNY „NESNY“

 

 • Zakódované rady. Obecné i konkrétní. Např. duchovní rádce nám radí formou snu.
 • Vizuální ukázka. Cílem snu může být nejen rada či poučení, ale také vizuální ukázka čehokoliv.
 • Předpovídání budoucnosti. Obecné nebo i naprosto přesné.
 • Trénink schopností různých složek vědomí. Např. trénink vnímání snové reality souběžně s bdělou realitou.
 • Kosmické zdroje vyžádaných odpovědí, s kosmickým přesahem. Např. odpovědi od Zeměkoule, tedy od bytosti GAIA.
 • Synchronizace téhož snového prvku od více snových zdrojů. Snové zdroje navzájem spolupracují.
 • Synchronizace téhož snu u více lidí souběžně. Např. skutečné setkání duší a řešení společného tématu na podvědomé úrovni.
 • Mimořádná celková regenerace složek těla. Cílem není rada, ale regenerace jednotlivých těl bytosti a také poznání.
 • Setkávání lidí napříč životy. Žijících nebo i fyzicky mrtvých.
 • Pomáhání v jiných realitách. Vyžaduje vysokou duchovní úroveň a vysoký stupeň Poznání.
 • Souhlas. V některých případech souhlas nebo nesouhlas od ženy, budoucí matky, s vtělením konkrétní duše.
 • Dokonalý učební systém přírody. Např. stromoví šamani v Amazonii. Žádná snová informace se již nezapomene.
 • Sen/nesen: při usínání, ještě před úplným usnutím, nástup a trénink rozšířeného vnímání smyslů. Nebo trénink dalších mimosmyslových schopností.
 • Vstupování do podvědomí a do snů jiným lidem. Např. za účelem učení se, nebo vyřízení úkolu, oznámení smrti...
 • Sen, který má být po jeho celkovém uvědomění úplně vymazaný a zapomenutý. To vše za účelem jistého poučení.
 • Sen jiného člověka jako náhradní řešení. Když je to z určitých důvodů vhodné, může zdroj snu příjemci zprostředkovat sen jiné osoby.
 • Kolektivní spřádání snové sítě. Praktikují to některé přírodní národy. Spojují své hlavy dohromady a kolektivně sní a pomocí snových stopařů odečítají důležitá poselství o budoucím vývoji Země a světa. Uvědomují si, že vědomé kolektivní snění rozšiřuje možnosti lidstva.
 • Lucidní snění.
 • Šamanské způsoby snění. Vědomé navracení se do snu. Vědomé nastolení snového tématu.
 • Tzv. „chaotické“ sny. Např. sny sněné během fáze pomalého spánku.
 • Tajemné vyjadřování se našich vlastních vnitřních podosobností s vlastní svobodnou vůlí. Dle náhledu skvělého terapeuta Artho Stefana Wittemanna.

 

 

DVĚ DESATERA PRÁCE SE SNY

 

 • SNY SE ZDAJÍ POŘÁD A KAŽDÉMU. Výzkumy paradoxního spánku to potvrdily. Více v knize Práce se sny.
 • SNY JSOU NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ OKULTNÍ ČINNOSTÍ. Týká to se všech lidí na Zemi.  
 • VYŽÁDANÝ SEN CHCE VŽDY POMOCI. A to i v případě, že příběh je děsivý. Sny jsou symbolická vyjádření rad, které se snaží příjemci pomoci pochopit a překonávat životní problémy.  
 • NEJLEPŠÍ INTERPRET SNU JE SAMOTNÝ PŘÍJEMCE SNU. Jedině příjemce snu zná pozadí svých problémů a snové symboly v něm vyvolávají jedinečné individuální asociace odlišné od druhých lidí.
 • SNOVÉ INFORMACE JSOU VŠESMYSLOVÉ. Snové prožitky umí být plné vjemů takovým způsobem, jaký není možný v hmotném světě. Například když se v bdělém stavu podíváme na jablko, vidíme jen jablko. Ve snovém příběhu však pohled na jablko v sobě může nést ničím neohraničené doprovodné informace, například můžeme jasně vědět, že jablko je otrávené, nebo rovnou cítíme jeho chuť anebo cokoliv jiného.
 • SLOVA NEUMÍ POPSAT SNOVÝ PROŽITEK. Z mnoha důvodů nelze snový prožitek vylíčit verbálním popisem. Snové informace jsou všesmyslové. Můžeme prožívat děje, které v hmotném světě nejsou možné a které ze zkušenosti neznáme. Mimořádné hnutí citů se už ze samé podstaty věci nedá vyjádřit slovy.
 • SYMBOLY VĚTŠINOU NESYMBOLIZUJÍ PŘÍMO SAMY SEBE. Mohou sice také symbolizovat samy sebe, ale v naprosté většině tomu tak není. Tím je interpret donucen přemýšlet a snové sdělení může obsahovat několik rovin sdělení současně.
 • ZÁMĚNA OBJEKTŮ. Protože jde o symboly, je možná záměna objektů. Nejčastější záměna se stává v osobách. Já nemusím být vždy já a někdo jiný často bývá Já. Důvodem je přimět příjemce přemýšlet určitým potřebným způsobem a poukázat tím na něco podstatného.
 • ZKLIDNĚNÍ PŘED SPANÍM POMÁHÁ. Není to podmínka, ale pomáhá to. Před spaním se můžeme pomodlit, nebo na chvíli relaxovat a pak v pokoře požádat o odpověď.
 • OTÁZKY BEZ ZÁPORŮ A PODMIŇOVACÍCH ZPŮSOBŮ. I když snový zdroj ví přesně jak uvažujete a co svojí otázkou myslíte, doporučuji formulovat otázky bez použití záporu a bez použití podmiňovacích způsobů. Radikálně to usnadňuje samotnou interpretaci snů a také to pomáhá postupnému navyšování kvality komunikace mezi příjemcem snu a snovým zdrojem. Ptejte se v pokoře a na podstatné věci, na to co Vás skutečně zajímá, čím žijete a na vše co je pro Vás důležité.
 • NÁSILNÉ PROBUZENÍ. Sen proklouzne do vědomí snadno při probouzení. Sen si zapamatujeme, pokud se snovému souboru informací z podvědomí podaří proklouznout až do bdělého vědomí. Ideálním momentem je okamžik ranního probouzení nebo nočního mikroprobouzení. Bdělé vědomí sice už startuje, ale ještě nestačilo přehlušit jemné signály z podvědomí. Problémem je násilné probuzení vnější příčinou. V takovém případě si většinou sen nezapamatujeme. Pokud se mi to stalo a měl jsem tu možnost, tak mi velmi často pomohlo nevstávat a ještě na malou chvíli zůstat ležet, stačí třeba jen na deset minut. Aktivita bdělého vědomí velmi rychle klesne opět na nizoučkou nebo i nulovou úroveň, přičemž noční únava už je za námi a sen tak má ideální podmínky proklouznout do bdělého vědomí.
 • RÁNO PO PROCITNUTÍ VŮBEC NIČÍM NEPOHNOUT. Snažíme se tím udržet bdělé vědomí a mozek v co nejnižší aktivitě, aby nám to nenarušilo vnímání jemných informačních toků (každý pohyb svalu totiž vyžaduje řídící povely)
 • V NEHYBNOSTI SI ZREKAPITULUJEME SEN A IHNED HO CELÝ ZAPÍŠEME. Tímto opatřením nám už sen neunikne. A zápis nám může posloužit i mnohem později. Například o rok později můžeme ve starém zápisu objevit druhou vrstvu sdělení, která nám tehdy unikala.
 • SNOVÉ POCITY JSOU VELMI DŮLEŽITÉ. Pocity jsou stejně důležité jako děj samotný.
 • PÁR MINUT ČTYŘIKRÁT DENNĚ STAČÍ. Uvolněný přístup k úvahám o snu je zásadní a klíčový faktor. Pauzy během dne jsou velmi důležité, protože naším trvalým spojencem je naše podvědomí. 
 • ZDROJ SNU ČEKÁ NA NAŠI REAKCI. Jedna věc je zjistit co nám duchovní rádce sděluje a druhá věc je začleňovat to do svého života. Kvalita našeho přístupu se přímo zrcadlí v kvalitě komunikace s duchovním rádcem. Je to jeden z jeho nástrojů, jak nám může smysluplně pomáhat.
 • REAGOVAT LZE VŽDY. Dokonce i když si úplný začátečník neumí interpretovat vůbec nic, přesto může na sen reagovat. Může během dne uplatnit cokoliv, co bylo ve snu. Například, když se někomu zdá, že si obléká červené rukavice a ani netuší co by jeho sen mohl znamenat, má možnost obléknout si na sebe cokoliv červeného. Je to sice úplně mimo obsah snového sdělení, ale rádce tím má možnost příště efektivněji reagovat na reakce příjemce. Další sny pak budou více a více využívat těch prvků, na které příjemce reaguje. Další možností je zeptat se znovu, protože nedošlo k pochopení. Bude to sice jiný sen, ale příjemce tím získá možnost porovnávat různé přístupy k témuž sdělení a to mu může velmi pomoci v učení. 
 • OSOBNÍ PRÁCE A ZASE JEN OSOBNÍ PRÁCE. Vaše osobní vnitřní energie a práce je prostě nenahraditelná. Mějte to prosím stále na paměti a nepožadujte výklady snů od jiných lidí a neorientujte se podle snářů, ani podle mnou uvedených významů. Hledejte sami za sebe.
 • NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT. Někdy mívám pocit, že hledání své vlastní metody nebo nějakého rituálu je právě to nač můj duchovní rádce nejvíc čeká a co pak i bohatě odměňuje.
 • MYŠLENKY JSOU ČIN. Mějte na paměti ještě jednu věc. Tu nejdůležitější. Myšlenky nejsou nic a nemizí do nikam, ale pracují dál. Pracují a to znamená, že jak myslíte, to přitahujete do svého života. 

 

 

KONKRÉTNÍ SNY a NESNY a JEJICH INTERPRETACE

(sny jsou interpretovány metodou "čtyřpodlažního domečku" více v knize Práce se sny)

 

 • NESEN, VIZE U DUBU"TERESEX" (Haluzice - příprava II.)
 • NESEN, VIZE U DUBU :   KARAIMI   (Haluzice - příprava III.)