NENÍ NIC KROM VĚDOMÍ. Mudrci dávnověku nám sdělují, že vše projevené i neprojevené vyvěrá z vědomí Zdroje. Osobně jsem přesvědčený, že tomu tak skutečně je. Pokud tomu tak opravdu je, potom je VŠE, CO JE projevem inteligence a života. V tomto náhledu na svět, se hranice mezi živým a neživým stávají pouhou hrou iluzí, klamů a vlastních přesvědčení a očekávání.

Nepřivlastňuji si žádný nárok na pravdu. Pouze to tak cítím a pouze mi věci takto dávají smysl.

I když to stále vnímám jako zázrak, dnes už s ním počítám a očekávám jej. Snažím se hovořit nejen s duchovním rádcem, ale i s vodou, se stromy, s vlastními vnitřními zdroji mojí psyché …

Meze a hranice ve skutečnosti neexistují. Existují pouze v nás samotných. Toto Poznání je však potřeba nejen prožít, ale i žít.  

 

odpovědi od vnitřních zdrojů vlastní psyché

 

 

odpovědi od stromů - dubů

 

 

odpovědi od vody