ODPOVĚDI OD STROMŮ - DUBŮ , (níže najdete vzkaz pro vás od dubu)

Roky objímám stromy - duby. Snažím se s nimi různými způsoby propojovat. Dnes od nich dostávám neuvěřitelně moudré rady a odpovědi.

Při rozhovoru s jednou paní, která má veliký dar a je silně napojená na zvířata a na přírodu, ale nedaří se jí komunikovat se stromy (chtěla proto po mně nějakou radu), jsem si uvědomil, co je asi tou důležitou informací pro ni a obecně pro lidi, kteří by také rádi komunikovali se stromy. Uvědomil jsem si, že to není o nějaké konkrétní technice, nebo konkrétním postupu. Soustředit se na to, je podle mně chybou. Mnohem podstatnější je celkový přístup, celkový postoj a neomezená hravost.

 

PŘÍSTUP, KTERÝ VEDL K NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Pokusím se vám proto nyní raději popsat celkovou atmosféru, postoj a psychické rozpoložení v přístupu ke stromům. V mém případě to vedlo k navázání úžasné komunikace.

Dva roky jsem chodil objímat duby, aniž bych cokoliv od toho očekával. Prostě jsem pouze cítil, že strom je život a že propojování s jeho energiemi je přínosné a léčivé. Uvědomoval jsem si, že strom je současně přijímací anténou i zářičem a že je propojený jak se Zemí, tak i s atmosférou a s nebem. Vnímal jsem při objímání stromu klid, představoval jsem si, že jsem jeho další větví. A když se mi podařilo dostatečně se uklidnit, slyšel jsem lépe a bohatěji jemné zvuky lesa, vnímal jsem téměř neznatelný pohyb stromu a také vítr ve větvích, dokonce se někdy stávalo, že jsem při větru sám sebe vnímal, jako bych byl větví. Cítil jsem jiné plynutí času stromu. Později jsem přidal děkování světu a přání více světla a lásky všem lidem, kteří to potřebují. Střílel jsem tato přání z korun stromů přímo do nebeské klenby. Trénoval jsem vidění základních obrysů aury korun stromů, listů, kmenů. Představoval jsem si také, jak energetickými drahami stromu proudí všechny možné energie. Při objímání dubu, jsem jej také prosil o pomoc. Pokoušel jsem se mentálně navodit stav, kdy v představách zharmonizuji cirkulaci svých energií s energiemi dubu. Navrhoval jsem počet cyklů, během kterého se naše dráhy a oběhy vzájemně sladí a prosil jsem dub, aby v energiích v mém těle dobře vysledoval energetické a jemnohmotné projevy případných virů, bacilů, karcinogenů, toxinů a patogenů. Prosil jsem dub, aby je vysledoval a uchopil a při napočítaném posledním oběhu je vystřelil skrze svoje větve do nebe, do vesmíru, aby tam opět mohly dál sloužit Univerzu, avšak již mimo moje tělo.  Celý proces jsem se snažil vizualizovat.

Zpočátku nebylo jednoduché zachovávat klid a koncentraci, například když šli kolem mě náhodní lidé na procházce. Po nějaké době jsem si uvědomil, že se mi v období stromového napojování dařilo velmi dobře v mém osobním životě. Uvědomil jsem si to však až tehdy, když se mi přestalo tolik dařit. To jsem si totiž uvědomil, že už půl roku skoro vůbec nechodím objímat stromy. Prostě se to tak nějak stalo. Bylo zimní období a tak. Uvědomil jsem si, že moje schopnosti klidu a uklidnění obecně poklesly. Když jsem pozvolna opět začal s napojováním na stromy, jakoby život vykvetl do jasnějších barev. Tentokrát už jsem to vnímal zřetelněji. 

Opět jsem se napojoval, hrál si a stále nic neočekával. Jen jsem si užíval klidu a harmonizace. Po nějakém čase přišel šok. Byla zima, sníh, měl jsem zmrzlé prsty. Objímal jsem dub se zavřenýma očima a zčista jasna a bez varování se mi dub představil v nádherné hloubkové vizi.

 

PRVNÍ KONTAKT - UVÍTÁNÍ OD DUŠE STROMU

STROM DUB - 01 2012

Objímal jsem svůj oblíbený dub a děkoval Stvořiteli, prováděl harmonizaci, meditaci a přání lidem. V tom se při zavřených očích objevila hloubková vize. Slovem hloubková myslím to, že jsem nejen viděl, ale i hluboce cítil, prožíval a vnímal. Uviděl jsem, jak se kmen stromu prostorově otevřel a přede mnou se tím vytvořila chodba směřující dovnitř do stromu. Úzká, tak asi jen metr, mírně se svažovala dolů a po několika metrech bylo pár schodů dolů, asi tak 4 až 6. Chodba byla na konci zalomená v pravém úhlu směrem doprava a v ohybu chodby byla nachystaná příjemná sedačka pro hosty. Věděl jsem, že jsem pozvaný, abych vešel a usadil se. Byl jsem však tak překvapený a zkoprnělý, že jsem jen zíral. Na nic víc jsem se nezmohl. V tom se přímo přede mnou začala postupně polehounku rýsovat a zjevovat krásná a milá tvář velmi staré ženy (podobně jako když zrní televizní obrazovka - najednou se z tohoto zrnění začal pomalu rýsovat obraz tváře ženy, polehounku, asi abych neutrpěl příliš velký šok). Tvář byla živá. Nebyl to nějaký mrtvý záznam obrazu. Byla to živá tvář jako každá jiná. Odhadem jí bylo mnohem více než 100 let. Veliké hluboké vrásky velmi připomínaly rozpraskanou kůru stromu.  Byla to pouze tvář bez těla. Byla volně v prostoru. Měla krásný, příjemný a milý pohled. Vyzařovala z ní laskavost a neskutečný klid. Nikdo z nás nemluvil. Jen jsme se pozorovali. Přesto jsem věděl, že se mi tím představuje a zve mě dál. Stále jsem se na nic nezmohl. Po chvíli tvář postupně polehounku mizela a rozpouštěla se. Konec vize.

SDĚLENÍ:

Ukázka reality existence života duše přírody, stromů, dubu. Pozvánka k navázání hlubší komunikace.

Zvolená forma úvodního kontaktu byla velmi jemná a laskavá. Zřejmě to mělo svůj důvod. I tak byl totiž můj šok veliký.

Od té chvíle jsem věděl, že existuje živá duše stromu. Sám pro sebe jsem si to vysvětloval tak, že zřejmě existují skupinové duše jednotlivých rostlinných druhů. Pokud se člověku na ni podaří napojit, může s ní i komunikovat. Tehdy jsem nerozlišoval mezi jednotlivými duby. Bylo mi v zásadě jedno, jaký dub jsem objímal. Nyní jsem na počátku nového poznávání. Například se zdá, že kolem dokola stromu nejsou energie stejné, a že záleží i na straně, kterou si člověk vybere k přistoupení a k napojování. 

Stále si neomezeně hraji při napojování na strom. Dnes třeba stromu nabízím možnost vnímat lidskými smysly, pokud se mu tak chce a pokud ho to obohatí. V plné důvěře se otevírám já jemu. Stanovím bezpečné podmínky, za kterých se může duše stromu napojovat na moje vědomí a vjemy a dávám se jí celý k dispozici. Představuji si, jak vděčně vnímá fyzický zvukový vjem šustění listů, hmatový vjem kůry stromů, čichovou vůni hub, zvuk letícího letadla, pohyb kmene při větru … atd. atd. Kupodivu je to neuvěřitelně obohacující i pro mě samotného. Natolik se vžívám do role tlumočníka vjemů, že … hm těžko to vyjádřit, ... že v sobě potom cítím více světla. Asi tak bych to nejlépe nazval. Ať už jsem nebo nejsem blázen, cítím, že to rozvíjí moje nitro a vpouští do něj více světla.

 

A MÁM DOKONCE JEDEN VZKAZ OD DUBU I PRO VÁS

STROM DUB - 07 2014 (poprosil jsem o sdělení nebo vzkaz pro návštěvníky webu pracesesny.cz)

Objímal jsem dub, harmonizoval se s ním, prosil o energii do spodních čtyř čaker, hovořil k němu, povolil mu vstup do mého lidského vnímání. Změnil jsem výjimečně směr toku energie při našem psychoenergetickém procesu detoxikace mého těla (tentokrát jsme vystřelovali "toxiny" do Země přes kořeny dubu) a pak jsem poprosil dub o sdělení nebo vzkaz pro návštěvníky stránek pracesesny.cz. Odpověď přišla okamžitě, sotva jsem stihnul prosbu formulovat.

VZKAZ OD DUBU ZNĚL:

„Ať to také zkouší se stromy a ať to každý dělá po svém“.

Je to nádherná odpověď, která myslím nepotřebuje žádný komentář. Prostě si hrajte.

 

Další ukázky odpovědí od stromů - dubů.

  • NESEN, VIZE U DUBU :   KŘESÍLKA   (Haluzice - příprava I.)
  • NESEN, VIZE U DUBU"TERESEX" (Haluzice - příprava II.)
  • NESEN, VIZE U DUBU :   KARAIMI   (Haluzice - příprava III.)