vyžádaný vlastní sen: JAK VYPADÁŠ MŮJ RÁDČE?

 

OTÁZKA

„Jak vypadáš můj rádče, mohl by ses mi prosím nějak ukázat?“

 

OBDRŽENÝ SEN

Jsem fotograf a jsem ve svém fotoatelieru. Jsem sám, je klid, ticho a v rukách držím kvalitní profesionální foťák. V atelieru mám nasvícenou prázdnou scénu. Je to nasvícené prázdné bílé pozadí. Je nachystané na nějakou další práci. Něco právě nastavuji na svém foťáku, když v tom jsem si všimnul, že na nasvícené scéně se něco volně vznáší. Co se to děje? Vždyť je to proti přírodním zákonům. Není to na ničem zavěšeno. Levituje to. Jasně vidím co to je. Je to celý, polorezavý výfuk z auta! Visí svisle, přírubou nahoře a tlumičem a koncovkou dole. Trubka je několikrát technicky zahnutá, přesně tak jak to bývá ve skutečnosti. Byl jsem fascinovaný. Jednak jsem byl přímo svědkem zázraku a jednak to bylo i velmi krásné a nápadité. Polorezatost vytvářela krásné tygrované zbarvení a celá nasvícená scéna vyzněla nesmírně zajímavě. Levitující výfuk se navíc jemňounce pohyboval a pohupoval v prostoru. Celý výjev mě úplně fascinoval. V tom se vedle levitujícího výfuku objevil další stejný výfuk a stejně levitující. Byl jen zrcadlově otočený, takže trubka byla z mého pohledu zohýbaná na opačnou stranu. Oba výfuky se nahoře i dole málem dotýkaly. Byla mezi nimi jen minimální mezera. Oba se jemně „tetelily“ v prostoru. Oba byly stejně krásně kropenatě polorezavé. Zaměřil jsem pozornost na oba výfuky současně a najednou mi to došlo! Každý výfuk tvořil svým tvarem jednu polovinu srdce. A oba výfuky společně vytvořily jedno krásné levitující srdce! Až když byly výfuky dva, tak jsem pochopil, že výfuk má tvar poloviny srdce. Předtím mě to nenapadlo. Užasl jsem nad celou scénou. Byla krásná, nápaditá, dojemná a fotogenická. V tom se ve mně probudil profesionální pohled a já si řekl, že to musím co nejrychleji vyfotit, než mi to celé zmizí. Už už jsem zvedal foťák, že to vyfotím, když v tom jako utnutím sen skončil.

 

 

PRVNÍ PODLAŽÍ

(charakteristiky a funkce symbolů, tak jak je známe z reálného života)

Profesionální fotograf

Zaměstnání, činnost, hobby, práce, záliba, výdělečná činnost. U každého to bude svým dílem trochu jinak. Obecně však profesionální fotograf zaznamenává obrazy světa za účelem zaujmutí svých klientů, aby z toho vytěžil zisk.

 

Fotoateliér

Pracovní prostředí profesionálního fotografa. Je to nepřirozené prostředí, kde se zaznamenávané objekty různě upravují, aby byly pro klienty ještě zajímavější, než by si normálně o nich klienti fotografa mysleli. Přizpůsobuje se zde za účelem zaujmutí. Prostředí zdánlivě vytvořené pro zaznamenávání světa, ale ve skutečnosti se zde převážně překrucuje pravda. 

 

Profesionální foťák

Lidský výtvor. Zaznamenávač obrazů okolního světa. Profesionální foťák je kvalitnější zaznamenávač obrazů,, který umí zaznamenávat více podrobností. Pracuje s ním nemnoho lidí.

 

Nasvícená scéna

Centrální bod na který se upírá pozornost fotografa. Pečlivě připravované pozorovací místo. Zde může být objekt zaznamenáván pravdivě, ale velmi často bývá přikrášlen, tedy bývá zaznamenáván nepravdivě.  

 

Bílé pozadí nasvícené scény

Technicky vzato bílá barva není barva, protože v sobě zahrnuje všechny barvy spektra. Přesto ji jasně vnímáme jako krásnou barvu. Je to podobné jako s Bohem. Je a není. Bílá „barva“ je symbolicky odjakživa božská, andělská, čistá, nefalešná, vyvážená, dokonalá, neutrální….

 

Výfuk z auta

Nezbytná součást auta, tedy prostředku, kterým se posouváme většinou vpřed, ale lze se jím posouvat i zpět. Někdy auto řídíme, někdy se jen vezeme. Bez celého výfuku není auto provozuschopné. Výfuk slouží k odvádění spalin, škodlivin, znečištění. Spaliny jsou médiem výfuku. Spaliny jsou produkt, který vzniká při vytváření síly v motoru, která nás posouvá vpřed. Ve výfuku je pořádně horko. Výfuk pracuje v neustálých cyklech: zahřátí – zchladnutí, zahřátí – zchladnutí. 

 

Spaliny z výfuku auta (můj osobní individuální význam)

Symbolické vyjádření procesu životní práce na sobě, zbavování se nečistot, pochopení svých chyb, zpracovávání životních osudových témat.

 

Polorezavý výfuk

Výfuky aut jsou téměř celou dobu své životnosti v nějakém větším či menším stádiu rezatosti. Rezatost (koroze) výfuku vzniká tím, že se výfuk používáním neustále cyklicky zahřívá a chladne a tím dochází k tomu, že okolní prostředí výfuku (vlhkost a kyslík) na něj reaktivně působí. Polorezavý výfuk je nejběžnější stádium opotřebovanosti díky jeho pracovní činnosti. Polorezavý výfuk znamená, že něco už pamatuje a něco ještě zažije. Hravému nebo zkušenému oku fotografa dovede rezatost být velmi fotogenická.

 

Levitující výfuk

Fascinující jev, který překračuje naše současné zkušenosti.   

 

Tvar srdce složený ze dvou polovin

Srdce je symbolem opravdové skutečné lásky, tedy nejvyššího principu bytí. Složené srdce ze dvou polovin symbolizuje dualistický princip. Obecně nutnost spojení a propojení opačných protipólů, čímž vzniká jednota.   

 

Tvar srdce složený ze dvou zrcadlově obrácených výfuků.

Jeden výfuk zrcadlí druhý výfuk. Jedno a totéž, jen je to vůči sobě obráceno naruby. Oba jsou v jednotě a přitom každý je protipólem druhému. Jeden bez druhého nemají smysl. Každý výfuk je zdánlivě samostatný, teprve s určitým odstupem a nadhledem vynikne jejich propojenost, jejich jednota.

 

„Tetelení“ výfuků při procesu levitace.

Neustálý pohyb, aktivita. Jsou na jednom místě, ale nejsou na jednom místě. Jsou v neustálé činnosti. Jemnými pohyby a jemnou činností neustále ztěžují zaostření pozorovacího aparátu (fotoaparátu).

 

 

DRUHÉ PODLAŽÍ

(archetypální významy symbolů)

Bílá barva

Archetypální významy barev se vážou nejvíce na nespektrální barvy, tedy bílou a černou, které ve většině kultur symbolizují počátek a konec, život a smrt, dobro a zlo. Archetypální význam bílé barvy je natolik silný a všudypřítomný, že si jej pro tentokrát uvedeme.

Bílá je koncovým bodem světlosti. Je výrazem čistoty a míru. Představuje absolutní svobodu pro všechny možnosti a nové začátky. Bílá symbolizuje osvobození od všeho, co se jeví jako překážka. Bílá jako neposkvrněná barva vyznačuje pravdu.

 

 

TŘETÍ PODLAŽÍ

(odhad, logická dedukce obsahu snového sdělení na základě otázky)

Ve snu prožité a spatřené by mohlo být symbolické vyjádření toho, jak si rádce aktuálně přeje zobrazit se mi. Nebo by se mi také nemusel nijak zobrazit. Mohl by odmítnout moji žádost a místo toho mě spíše nějak poučit.

 

 

ČTVRTÉ  PODLAŽÍ – PODKROVÍ

(reakce z podvědomí)

V tomto případě celé moje podvědomí harmonicky souznělo s interpretací, která se během dne postupně utvářela. Odpověď mě dojímala svojí velikostí, genialitou, prostotou a absolutním přesahem. 

Z podvědomí mi později přeskočil jeden nový impuls. V prvním podlaží jsem levitaci charakterizoval tak, že je to jev, který porušuje fyzikální zákony. Podvědomí mi vnuklo myšlenku, že to není „jen“ porušování fyzikálních zákonů, ale je to hlavně překonání, vyrušení, zrušení gravitace. Gravitace je přitažlivost hmoty tělesa. Jedna hmota Země přitahuje silou druhou hmotu bytosti. Výfuk (bytost) překonával (rušil) přitažlivost hmoty Země. Je to nádherná symbolika odpoutání se bytosti žijící na Zemi od vlivu hmotného světa. Bytost se odpoutala od hmotného vlivu a nachází se ve vyšším stavu bytí.

 

 

SOUHRNNÁ PROHLÍDKA čtyřpodlažního domečku

(pouze souhrnně zkopíruji již výše uvedené)

Jsem fotograf a jsem ve svém fotoatelieru.

Profesionální fotograf

Zaměstnání, činnost, hobby, práce, záliba, výdělečná činnost. U každého to bude svým dílem trochu jinak. Obecně však profesionální fotograf zaznamenává obrazy světa za účelem zaujmutí svých klientů, aby z toho vytěžil zisk.

 

Fotoateliér

Pracovní prostředí profesionálního fotografa. Je to nepřirozené prostředí, kde se zaznamenávané objekty různě upravují, aby byly pro klienty ještě zajímavější, než by si normálně o nich klienti fotografa mysleli. Přizpůsobuje se zde za účelem zaujmutí. Prostředí zdánlivě vytvořené pro zaznamenávání světa, ale ve skutečnosti se zde převážně překrucuje pravda. 

Profesionální fotograf se živí zaznamenáváním obrazů a je na to náležitě vybavený. Musí fotit tak, aby se uživil. To znamená, že často si své výtvory sám aranžuje tak, aby byly něčím zajímavé. Nahání často efekty a zajímavosti. Většinou se neživí tím, že by šel do hloubky věci. Vyhledává povrchní a efektní záležitosti na prodej svým klientům. Bylo mi tím ukázáno, že tímto svým dotazem nejdu do hloubky, že hledám nedůležitý a povrchní efekt a senzaci.

*********

 

Jsem sám, je klid, ticho a v rukách držím kvalitní profesionální foťák.

Profesionální foťák

Lidský výtvor. Zaznamenávač obrazů okolního světa. Profesionální foťák je kvalitnější zaznamenávač obrazů,, který umí zaznamenávat více podrobností. Pracuje s ním nemnoho lidí. .

Jsem sám, je klid, ticho a v rukách držím kvalitní profesionální foťák a v atelieru mám nasvícenou prázdnou scénu. Je to právě moje intimní práce se sny, v klidu, v noci a v tichu, která mi umožňuje díky HI-TECH nástroji (snovému sdělení) spatřit hledané a božské. Mám tam nachystané nasvícené prázdné bílé pozadí. Toužím spatřit anděla a znát pravdu.

*********

 

Něco právě nastavuji na svém foťáku, když v tom jsem si všimnul, že na nasvícené scéně se něco volně vznáší. Co se to děje? Vždyť je to proti přírodním zákonům. Není to na ničem zavěšeno. Levituje to. Jasně vidím co to je.

Ve chvíli kdy se nesnažím fotit, ale jen volně a bez očekávání provádím přípravu své výbavy, tak právě v té chvíli se mi ukáže zjevení, které nepochází z našeho hmotného světa. Zjevení „porušuje“ fyzikální zákony. Jasně to vidím. To mi říká, že schopnost vnímat nehmotný svět mám právě tehdy, když budu ve své snaze bez očekávání volně plynout. 

 

*********

 

Je to celý, polorezavý výfuk z auta! Visí svisle, přírubou nahoře a tlumičem a koncovkou dole. Trubka je několikrát technicky zahnutá, přesně tak jak to bývá ve skutečnosti. Byl jsem fascinovaný. Jednak jsem byl přímo svědkem zázraku a jednak to bylo i velmi krásné a nápadité.

Výfuk z auta

Nezbytná součást auta, tedy prostředku, kterým se posouváme většinou vpřed, ale lze se jím posouvat i zpět. Někdy auto řídíme, někdy se jen vezeme. Bez celého výfuku není auto provozuschopné. Výfuk slouží k odvádění spalin, škodlivin, znečištění. Spaliny jsou médiem výfuku. Spaliny jsou produkt, který vzniká při vytváření síly v motoru, která nás posouvá vpřed. Ve výfuku je pořádně horko. Výfuk pracuje v neustálých cyklech: zahřátí – zchladnutí, zahřátí – zchladnutí. 

 

Spaliny z výfuku auta (osobní individuální význam)

Symbolické vyjádření procesu životní práce na sobě, zbavování se nečistot, pochopení svých chyb, zpracovávání životních osudových témat.

Duchovní rádce se mi zobrazil podle vlastního uvážení. Zvolil si božsky a andělsky čisté pozadí a sám se symbolizoval jako levitující polorezavý výfuk. – Proč zrovna takhle? Co tím vším symbolizuje? Jak je vidět, může se zjevovat v jakékoliv podobě. Není tedy vůbec podstatná podoba, ale obsah. Mám se ptát po obsahu a ne po formě. Ptám se tedy hloupě. A proč si zvolil právě výfuk? Přizpůsobil se tak mému aktuálnímu chápání světa. Co je obsahem výfuku? Zplodiny a spaliny. Výfuk tedy symbolizoval vývojový proces. Je nutné na sobě pracovat a zbavovat se zplodin, abychom se mohli posouvat vpřed. Na takové věci se mám tedy ptát.     

 

*********

 

Polorezatost vytvářela krásné tygrované zbarvení a celá nasvícená scéna vyzněla nesmírně zajímavě. Levitující výfuk se navíc jemňounce pohyboval a pohupoval v prostoru. Celý výjev mě úplně fascinoval.

Polorezavý výfuk

Výfuky aut jsou drtivou většinu své životnosti v nějakém větším či menším stádiu rezatosti. Rezatost výfuku vzniká tím, že se výfuk používáním neustále cyklicky zahřívá a chladne a tím dochází často k tomu, že okolní prostředí na něj velmi aktivně působí. Polorezavý výfuk je nejběžnější stádium opotřebovanosti díky jeho pracovní činnosti. Polorezavý výfuk znamená, že něco už pamatuje a něco ještě zažije. Hravému nebo zkušenému oku fotografa dovede rezatost být velmi fotogenická.

 

Levitující výfuk

Fascinující jev, který překračuje naše současné zkušenosti.   

Gravitace je přitažlivost hmoty tělesa. Jedna hmota Země přitahuje silou druhou hmotu bytosti. Výfuk překonával (rušil) přitažlivost hmoty Země. Je to nádherná symbolika odpoutání se od vlivu hmotného světa bytosti žijící na Zemi. Bytost se odpoutala od hmotného vlivu a nachází se ve vyšším stavu bytí.

Výfuk byl polorezavý ale krásný, to znamená, že byl plně funkční a v plném provozu. Byl zkrátka v pořádku i když byl polorezavý. Nebyl ani děravý ani nový nepoužitý. To znamená, že díky cyklům života už má mnohé zažito a má mnoho zkušeností. Cykly života jsou tedy potřebná, nutná a správná věc. Výfuk mi připadal krásný, protože život je krásný. Polorezavost je sice opotřebovanost, ale lze v ní vidět například i estetiku krásné tygří kropenatosti. Kdo se umí dívat na svět kreativníma očima, může na život nahlížet jako na něco krásného.

Levitující výfuk překračoval naše současné zkušenosti. To znamená, že to co umožňuje vývojový proces, tedy systém života, překračuje naše zkušenosti a možnosti chápání. To stejné platí i o duchovním rádci. Také překračuje naše zkušenosti a možnosti chápání. A může se mi zjevit jak uzná za vhodné.

Levitující výfuk vyrušil přitažlivost hmoty Země. Bytost se vývojovým procesem odpoutala od hmotného vlivu a nachází se ve vyšším stavu bytí. Duchovní rádce není hmotné povahy.

 

*********

 

V tom se vedle levitujícího výfuku objevil další stejný výfuk a stejně levitující. Byl jen zrcadlově otočený, takže trubka byla z mého pohledu zohýbaná na opačnou stranu. Oba výfuky se nahoře i dole málem dotýkaly. Byla mezi nimi jen minimální mezera.

Tvar srdce složený ze dvou polovin

Srdce je symbolem opravdové skutečné lásky, tedy nejvyššího principu bytí. Složené srdce ze dvou polovin symbolizuje dualistický princip. Obecně nutnost spojení a propojení opačných protipólů, čímž vzniká jednota.   

 

Tvar srdce složený ze dvou zrcadlově obrácených výfuků.

Jeden výfuk zrcadlí druhý výfuk. Jedno a totéž, jen je to vůči sobě obráceno naruby. Oba jsou v jednotě a přitom každý je protipólem druhému. Jeden bez druhého nemají smysl. Každý výfuk je zdánlivě samostatný, teprve s určitým odstupem a nadhledem vynikne jejich propojenost, jejich jednota.

Dokud byl výfuk jeden, nerozpoznal jsem, že je to polovina srdce. Jedna polovina celku mi nedávala samostatně smysl. Musím si ve své mysli spojit dvě poloviny abych získal smysluplnost. Výfuk symbolizoval jednak zobrazení duchovního rádce a současně také vývojový proces bytosti obecně. 

Druhý výfuk byl totožný, jen byl zrcadlově obrácený. Známé přísloví jak nahoře, tak i dole. Vývojový proces bytosti v jedné sféře zrcadlí vývojový proces bytosti v opačné sféře. Jedno a totéž, jen je to vůči sobě obráceno zrcadlově naruby. Oba vývojové procesy bytosti na opačných březích bytí jsou v jednotě a přitom každý je protipólem druhému. Jeden bez druhého nemají smysl. Každý vývojový proces je zdánlivě samostatný, teprve s určitým odstupem a nadhledem vynikne jejich propojenost, jejich jednota. Srdce je symbolem opravdové skutečné lásky, tedy nejvyššího principu bytí. Složené srdce ze dvou polovin symbolizuje dualistický princip. Obecně jde o nutnost spojení a propojení opačných protipólů, čímž vzniká jednota a vyšší poznání.  

 

*********

 

Oba se jemně „tetelily“ v prostoru.

„Tetelení“ výfuků při procesu levitace.

Neustálý pohyb, aktivita. Jsou na jednom místě, ale nejsou na jednom místě. Jsou v neustálé činnosti. Jemnými pohyby a jemnou činností neustále ztěžují zaostření pozorovacího aparátu (fotoaparátu).

 

Nic není pevné ani fixní. Týká se to jak hmotného světa trak i nehmotného, duchovního.

Vše je aktivní, živé a v pohybu. Pozorovateli, který je ukotvený ve statickém a fixním prostředí není umožněno přesně zaostřit na vibrující podstatu.

 

*********

 

Oba byly stejně krásně kropenatě polorezavé.

Na obou březích bytí je to krásné a jde tam o jedno a totéž - pracovat na sobě.

 

*********

 

Zaměřil jsem pozornost na oba výfuky současně a najednou mi to došlo! Každý výfuk tvořil svým tvarem jednu polovinu srdce. A oba výfuky společně vytvořily jedno krásné levitující srdce! Až když byly výfuky dva, tak jsem pochopil, že výfuk má tvar poloviny srdce. Předtím mě to nenapadlo.

Pokud se nacházím v hmotném těle, nemám dostatek nadhledu a odstupu. Ten je nutný k pochopení bytí.

 

*********

 

Užasl jsem nad celou scénou. Byla krásná, nápaditá, dojemná a fotogenická. V tom se ve mně probudil profesionální pohled a já si řekl, že to musím co nejrychleji vyfotit, než mi to celé zmizí. Už už jsem zvedal foťák, že to vyfotím, když v tom jako utnutím sen skončil.

Duchovní rádce mi dal jasně najevo, že mám hledat odpovědi na podstatnější otázky a že teprve moje připravenost a motivace je klíčem k prolínání s vyššími světy. Dokud se tak nestane, není to možné.

 

*********

 

SOUHRNNÁ HRUBÁ NTERPRETACE

(pouze odstraním text snu a symboly)

Profesionální fotograf se živí zaznamenáváním obrazů a je na to náležitě vybavený. Musí fotit tak, aby se uživil. To znamená, že často si své výtvory sám aranžuje tak, aby byly něčím zajímavé. Nahání často efekty a zajímavosti. Většinou se neživí tím, že by šel do hloubky věci. Vyhledává povrchní a efektní záležitosti na prodej svým klientům. Bylo mi tím ukázáno, že tímto svým dotazem nejdu do hloubky, že hledám nedůležitý a povrchní efekt a senzaci.

 

Jsem sám, je klid, ticho a v rukách držím kvalitní profesionální foťák a v atelieru mám nasvícenou prázdnou scénu. Je to právě moje intimní práce se sny, v klidu, v noci a v tichu, která mi umožňuje díky HI-TECH nástroji (snovému sdělení) spatřit hledané a božské. Mám tam nachystané nasvícené prázdné bílé pozadí. Toužím spatřit anděla a znát pravdu.

 

Ve chvíli kdy se nesnažím fotit, ale jen volně a bez očekávání provádím přípravu své výbavy, tak právě v té chvíli se mi ukáže zjevení, které nepochází z našeho hmotného světa. Zjevení „porušuje“ fyzikální zákony. Jasně to vidím. To mi říká, že schopnost vnímat nehmotný svět mám právě tehdy, když budu ve své snaze bez očekávání volně plynout.  

 

Duchovní rádce se mi zobrazil podle vlastního uvážení. Zvolil si božsky a andělsky čisté pozadí a sám se symbolizoval jako levitující polorezavý výfuk. – Proč zrovna takhle? Co tím vším symbolizuje? Jak je vidět, může se zjevovat v jakékoliv podobě. Není tedy vůbec podstatná podoba, ale obsah. Mám se ptát po obsahu a ne po formě. Ptám se tedy hloupě. A proč si zvolil právě výfuk? Přizpůsobil se tak mému aktuálnímu chápání světa. Co je obsahem výfuku? Zplodiny a spaliny. Výfuk tedy symbolizoval vývojový proces. Je nutné na sobě pracovat a zbavovat se zplodin, abychom se mohli posouvat vpřed. Na takové věci se mám tedy ptát.  

 

Výfuk byl polorezavý ale krásný, to znamená, že byl plně funkční a v plném provozu. Byl zkrátka v pořádku i když byl polorezavý. Nebyl ani děravý ani nový nepoužitý. To znamená, že díky cyklům života už má mnohé zažito a má mnoho zkušeností. Cykly života jsou tedy potřebná, nutná a správná věc. Výfuk mi připadal krásný, protože život je krásný. Polorezavost je sice opotřebovanost, ale lze v ní vidět například i estetiku krásné tygří kropenatosti. Kdo se umí dívat na svět kreativníma očima, může na život nahlížet jako na něco krásného.

Levitující výfuk překračoval naše současné zkušenosti. To znamená, že to co umožňuje vývojový proces, tedy systém života, překračuje naše zkušenosti a možnosti chápání. To stejné platí i o duchovním rádci. Také překračuje naše zkušenosti a možnosti chápání. A může se mi zjevit jak uzná za vhodné.

Levitující výfuk vyrušil přitažlivost hmoty Země. Bytost se vývojovým procesem odpoutala od hmotného vlivu a nachází se ve vyšším stavu bytí. Duchovní rádce není hmotné povahy.

 

Dokud byl výfuk jeden, nerozpoznal jsem, že je to polovina srdce. Jedna polovina celku mi nedávala samostatně smysl. Musím si ve své mysli spojit dvě poloviny abych získal smysluplnost. Výfuk symbolizoval jednak zobrazení duchovního rádce a současně také vývojový proces bytosti obecně. 

Druhý výfuk byl totožný, jen byl zrcadlově obrácený. Známé přísloví jak nahoře, tak i dole. Vývojový proces bytosti v jedné sféře zrcadlí vývojový proces bytosti v opačné sféře. Jedno a totéž, jen je to vůči sobě obráceno zrcadlově naruby. Oba vývojové procesy bytosti na opačných březích bytí jsou v jednotě a přitom každý je protipólem druhému. Jeden bez druhého nemají smysl. Každý vývojový proces je zdánlivě samostatný, teprve s určitým odstupem a nadhledem vynikne jejich propojenost, jejich jednota. Srdce je symbolem opravdové skutečné lásky, tedy nejvyššího principu bytí. Složené srdce ze dvou polovin symbolizuje dualistický princip. Obecně jde o nutnost spojení a propojení opačných protipólů, čímž vzniká jednota a vyšší poznání.  

 

Nic není pevné ani fixní. Týká se to jak hmotného světa trak i nehmotného, duchovního.

Vše je aktivní, živé a v pohybu. Pozorovateli, který je ukotvený ve statickém a fixním prostředí není umožněno přesně zaostřit na vibrující podstatu.

 

Na obou březích bytí je to krásné a jde tam o jedno a totéž - pracovat na sobě.

 

Pokud se nacházím v hmotném těle, nemám dostatek nadhledu a odstupu. Ten je nutný k pochopení bytí.

 

Duchovní rádce mi dal jasně najevo, že mám hledat odpovědi na podstatnější otázky a že teprve moje připravenost a motivace je klíčem k prolínání s vyššími světy. Dokud se tak nestane, není to možné.

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

(pouze zestručním a zkoncentruji výsledný obsah)

Neptám se moudře. Ptám se na povrchní a nepodstatnou věc. Když už se ale ptám, tak se mi přece jen ukáže. Ukáže se mi však v takové podobě, aby mě poučil na všech frontách. Ukázal mi, že může vypadat jak chce, protože není hmotné povahy. Ukázal mi, že obecně se bytost posouvá vpřed napříč zkušenostmi z obou břehů bytí a že ve hmotném i duchovním světě jde o totéž. Pracovat na sobě a splývat s univerzální nezištnou láskou. Duchovní rádce je na tom svým způsobem stejně jako já, jen se prostě nachází v jiné rovině bytí. Ta je nad úrovní hmoty a gravitace. Pokud se chci přibližovat duchovnímu světu, musím pojmout klid a nesnažit se křečovitě o výsledek. Vše záleží na mysli. Růst napříč životy je právě v plném procesu. Sny jsou jednou z možností, jak se lze spojovat s duchovním nehmotným myšlenkovým světem. Že je život krásný, to lze poznat na každém břehu bytí. Tam i tam. Stačí se jen umět dívat. Podstatu bytí jde ovšem poznat jedině s patřičným odstupem a nadhledem.    

Duchovní rádce mi dal jasně najevo, že mám hledat odpovědi na podstatnější otázky a že teprve moje připravenost a motivace je klíčem k prolínání s vyššími světy. Dokud se tak nestane, není to možné