NEVYŽÁDANÝ cizí sen (ženy E.K.) : PŘINÁŠENÍ HUB Z LESA

 

OTÁZKA

Žádná otázka nebyla záměrně položena. Jedná se o nevyžádaný sen.

Pozn. Tato mimořádná žena spustila mimořádný a ojedinělý projekt. Jako první v Praze založila a stále jako jediná provozuje restauraci SECRET OF RAW, která je celá založená pouze na živé stravě. A nejen to. Nekonečnou tematiku živé stravy studuje in natura v praxi a přímo na sobě má možnost objevovat fascinující zákonitosti převibrovávání našich těl. Je průzkumníkem, je objevitelem. Pořádá přednášky a semináře na téma živé stravy a všech s tím spojených nekonečných souvislostí.

 

OBDRŽENÝ SEN

vidím, jak mi lidi z lesa nosí houby... tak zdravé, že je to až nereálné... a hodně

 

HRUBÁ INTERPRETACE

vidím, jak mi lidi

pozoruješ, vnímáš, dvě oči, výsledný obraz je složenina dvou obrazů z různých úhlů pohledů, dvě jsou dualita. Výsledný obraz při dívání očima je tedy výslednice dvou aspektů (v symbolické rovině hmotného a nehmotného).

Vnímáš tedy (nebo máš vnímat) lidi (a vše co ti lidé přinášejí) z perspektivy hmotné i duchovní současně.

 

z lesa

les jsou rostliny, les je život a příroda, základ přírody, útočiště pro život, stromy jsou pevné a letité, stromy jsou pevně zakořeněné v zemi a korunou se propojují s nebem. Propojují zem a nebe. Jsou jistotou a pevností. Les a stromy mohou symbolizovat neoblomné a pevné a životu nakloněné přírodní a vesmírné zákony.

nosí

lidé obecně. Tedy ne někdo konkrétní. Jde tedy o princip obecně.

Lidé nosí, lidé přinášejí. Lidská aktivita. Lidské snažení. Lidé přinášejí tobě. Lidská poznání a lidská aktivita, kterou lidé působí na tebe.

houby...

houby jsou fenomén. Podle vědy to není ani rostlina, ani živočich. Je to něco mimo faunu a flóru, přitom to  pochází také z lesa, tedy ze zdroje přírody. Je to taková záhada pro lidi.  Lidé rádi hledají houby. Lidé rádi hledají záhady a jdou po jejich stopách. Lidé sbírají houby. Místo toho aby je pouze obdivovali, tak je se zápalem sbírají jako trofeje a často se jejich úlovkem chlubí. Mohly by tedy symbolizovat fenomenální záhady světa a univerza, které jsou mimo naše pochopení a které lidé tak často rádi sbírají jako pouhé trofeje.

Houbami se lze po správné úpravě i krmit, ale při neznalosti i otrávit.  Stejně tak při správném zacházení s vysokými tajemstvími světa a univerza se lze dobře a ku prospěchu vyživovat, ale při neznalosti nás mohou zahubit.

tak zdravé,

zcela zdravé houby jsou zcela nedotčené houby. Mohly by to tedy být zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza. Zcela nové a neznámé jevy.

 

že je to až nerealné...

když se něco jeví jako nereálné, tak se to vymyká lidské zkušenosti. Zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza a zcela nové a neznámé jevy se samozřejmě také zcela vymykají našim zkušenostem.

 

a hodně

zdůraznění, že hodně. Může jít o upozornění, že byť se záhadné jevy, které ti nyní lidé budou zprostředkovávat, zdály být velmi silně nereálné, přesto existují, poněvadž jejich symboly (houby) skutečně existovaly a existují.

 

SOUHRNÁ HRUBÁ INTERPRETACE

(pouze odstraním text snu a zvýrazním podstanou charakteristiku)

pozoruješ, vnímáš, dvě oči, výsledný obraz je složenina dvou obrazů z různých úhlů pohledů, dvě jsou dualita. Výsledný obraz při dívání očima je tedy výslednice dvou aspektů (v symbolické rovině hmotného a nehmotného).

Vnímáš tedy (nebo máš vnímat) lidi (a vše co ti lidé přinášejí) z perspektivy hmotné i duchovní současně.

les jsou rostliny, les je život a příroda, základ přírody, útočiště pro život, stromy jsou pevné a letité, stromy jsou pevně zakořeněné v zemi a korunou se propojují s nebem. Propojují zem a nebe. Jsou jistotou a pevností. Les a stromy mohou symbolizovat neoblomné a pevné a životu nakloněné přírodní a vesmírné zákony.

lidé obecně. Tedy ne někdo konkrétní. Jde tedy o princip obecně.

Lidé nosí, lidé přinášejí. Lidská aktivita. Lidské snažení. Lidé přinášejí tobě. Lidské poznání a lidská aktivita, kterou lidé působí na tebe.

houby jsou fenomén. Podle vědy to není ani rostlina, ani živočich. Je to něco mimo faunu a flóru, přitom to pochází také z lesa, tedy ze zdroje přírody. Je to taková záhada pro lidi.  Lidé rádi hledají houby. Lidé rádi hledají záhady a jsou po jejich stopách. Lidé sbírají houby. Místo toho aby je pouze obdivovali, tak je se zápalem sbírají jako trofeje a často se jejich úlovkem chlubí. Mohly by tedy symbolizovat fenomenální záhady světa a univerza, které jsou mimo naše pochopení a které lidé tak často rádi sbírají jako pouhé trofeje.

Houbami se lze po správné úpravě i krmit, ale při neznalosti i otrávit.  Stejně tak při správném zacházení s vysokými tajemstvími světa a univerza se lze dobře a ku prospěchu vyživovat, ale při neznalosti nás mohou zahubit.

zcela zdravé houby jsou zcela nedotčené houby. Mohly by to tedy být zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza. Zcela nové a neznámé jevy.

když se něco jeví jako nereálné, tak se to vymyká lidské zkušenosti. Zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza a zcela nové a neznámé jevy se samozřejmě také zcela vymykají našim zkušenostem.

zdůraznění, že hodně. Může jít o upozornění, že byť se záhadné jevy, které ti nyní lidé budou zprostředkovávat, zdály být velmi silně nereálné, přesto existují, poněvadž jejich symboly (houby) skutečně existovaly a existují.

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

Lidé ti budou v nastávající době přinášet či zprostředkovávat mnohá poznání a mnohé podněty, které jsou svojí povahou pro nás lidi fenomenální a nepochopené. Pozoruj to. Pozoruj vše z perspektivy hmotné i duchovní současně. Jen tak získáš ucelený obraz.  Půjde o poznání a jevy, které mohou při neznalosti snadno zahubit a otrávit. Mnoho lidí přináší podobná poselství a poznání z čirého předvádění a chlubení a nejdou do podstaty věci.  Nemají opravdový vztah k podstatě věci. Přesto tyto jevy a záhady skutečně existují.  S takovými jevy a poznáním se musí zacházet s vysokou vědomostí, jistotou a znalostí, v opačném případě působí záhubu.

Houby jsou tajemné a jsou syrovou stravou = houby jsou tedy "SECRET OF RAW" (název tvé restaurace).

 

CELKOVÁ REAKCE ŽENY E.K. NA UVEDENOU INTERPRETACI

"Krása… po uplynutí celého dne … to se mi stává... dojdou informace ohledně snu... a dnes to tak bylo… a teď to vidím, že já bych to neřekla lépe. Nádhera!! Souzní to naprosto".

 

DÍLČÍ REAKCE ŽENY E.K. NA HRUBOU INTERPRETACI

vidím, jak mi lidi

pozoruješ, vnímáš, dvě oči, výsledný obraz je složenina dvou obrazů z různých úhlů pohledů, dvě jsou dualita. Výsledný obraz při dívání očima je tedy výslednice dvou aspektů hmotného a nehmotného.

Vnímáš tedy (nebo máš vnímat) lidi (a vše co ti lidé přinášejí) z perspektivy hmotné i duchovní současně.

 

z lesa

les jsou rostliny, les je život a příroda, základ přírody, útočiště pro život, stromy jsou pevné a letité, stromy jsou pevně zakořeněné v zemi a korunou se propojují s nebem. Propojují zem a nebe. Jsou jistotou a pevností. Les a stromy mohou symbolizovat neoblomné a pevné a životu nakloněné přírodní a vesmírné zákony.

Ještě to vždy u sebe vnímám jako symboliku podvědomí / nevědomí..

 

nosí

lidé obecně. Tedy ne někdo konkrétní. Jde tedy o princip obecně.

Lidé nosí, lidé přinášejí. Lidská aktivita. Lidské snažení. Lidé přinášejí tobě. Lidská poznání a lidská aktivita, kterou lidé působí na tebe.

To se přesně děje… mé poznání se násobí díky lidem kolem mě.. zejména z kurzů..

 

houby...

houby jsou fenomén. Není to ani rostlina, ani živočich. Je to něco mimo faunu a flóru , přitom to z pochází také z lesa, tedy ze zdroje přírody. Je to taková záhada pro lidi.  Lidé rádi hledají houby. Lidé rádi hledají záhady a jsou po jejich stopách. Lidé sbírají houby. Místo toho aby je pouze obdivovali, tak je se zápalem sbírají jako trofeje a často se jejich úlovkem chlubí. Mohly by tedy symbolizovat fenomenální záhady světa a univerza, které jsou mimo naše pochopení a které lidé tak často rádi sbírají jako pouhé trofeje.

Houbami se lze po správné úpravě i krmit, ale při neznalosti i otrávit.  Stejně tak při správném zacházení s vysokými tajemstvími světa a univerza se lze dobře a ku prospěchu vyživovat, ale při neznalosti nás mohou zahubit.

Opět super postřeh…To souvisí s mým egem… dnes mi přislo velké uvědomění další části mého ega… děkuji ti za tento náhled.. sedí do mé mozaiky

 

tak zdravé,

zcela zdravé houby jsou zcela nedotčené houby. Mohly by to tedy být zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza. Zcela nové a neznámé jevy.

To je dobrý postřeh a hodně sedí

 

že je to až nerealné...

když se něco jeví jako nereálné, tak se to vymyká lidské zkušenosti. Zcela nedotčené fenomenální záhady světa a univerza a zcela nové a neznámé jevy se samozřejmě také zcela vymykají našim zkušenostem.

Krása.. úžasné náhledy

 

a hodně

zdůraznění, že hodně. Může jít o upozornění, že byť se záhadné jevy, které ti nyní lidé budou zprostředkovávat, zdály být velmi silně nereálné, přesto existují, poněvadž jejich symboly (houby) skutečně existovaly a existují.

 

ÚŽASNÁ INTUITIVNÍ INTERPRETACE SNU PŘÍMO OD ŽENY E.K.

"Dospěla jsem k názoru, že je to pro mě varovaní před tím, jak některé "pravdy" lidí kole mě vypadají tak dokonale, až to není možné.. já ale musím věřit své intuici víc než dřív... abych nesešla z cesty.."

E.K. si svůj sen interpretovala zcela intuitivně ještě před tím, než mě požádala o moji interpretaci. Je pro mě naprosto úžasné, jak se v podstatě obě interpretace v hlavních rysech shodují, přičemž její interpretace vznikla zcela intuitivně a sen sám o sobě není podle mě nijak jednoduchý na pochopení.