NESEN, vize u dubu - KARAIMI

 

VIZE U DUBU

Objímal jsem dub a prováděl zklidnění, harmonizaci, léčení a děkování. Následně jsem poprosil o sdělení týkající se KARAIMI na Slunovratu.

Sdělení nepřišlo hned, až po chvíli jsem uviděl-vnímal dlouhé otáčející se spirály.  A i když to nebyly přímo šroubovice DNA, přesto mi je jasně připomínaly. Spirály stoupaly a táhly se do dáli a otáčely se přitom. V tom jsem uviděl jen jednu jedinou spirálu, jak se pohybuje směrem dolů do jakési symbolické trubice a spirála se ukázala, že je vlastně hadem, který proniká do trubice hlavou hlavou dolů. Trubice byla spíše symbolickou trubicí, než trubicí z nějakého konkrétního materiálu. Konec vize, konec vjemu. 

 

HRUBÁ INTERPRETACE

  • Spirála je odjakživa symbolické vyjádření vývoje. Vše se v cyklech vrací zpět, avšak po spirále, protože během cyklu dochází k vývoji a k posunu. DNA molekula je také spojena s vývojem a je krásně symbolické, že má právě tvar dvojité spirály. Spirál bylo vidět více a stoupaly vzhůru a otáčely se přitom. Jedná se tedy o vývoj na mnoha úrovních nebo o vývoj mnoha jedinců. Stoupaly vzhůru, jde tedy o vývoj, který bytosti pozvedává. Pak se sdělení přehouplo do jedné jediné spirály, která se ukázala být vlastně hadem, který se spirálovitě otáčel a pronikal hlavou dolů do symbolické trubice. Kosmická energie Kundalíní se odjakživa symbolizuje hadem, který se uvnitř těla hadovitě a otáčivě pohybuje páteří. Had je také symbolickým vyjádřením vědění. Had pronikal do symbolické trubice hlavou dolů, jedná se tedy o symbolický vstup Kosmické energie z Kosmu do fyzického těla. Jedná se o přijímání Kosmických energií včetně Kosmického vědění, tedy Kosmických vývojových instrukcí.
  • Had pronikal do trubice hlavou dolů. To také může v další rovině sdělení symbolizovat princip, že „věc je postavena na hlavu“, že jde o princip opozice nebo opaku. Ale v opaku proti čemu? Hlava symbolizuje mysl a rozum. Opozicí a opakem mysli a rozumu je srdce a cítění a mimosmyslové napojení.
  • Sdělení přišlo až po čase., nepřišlo hned … Tedy Karaimi se nikam netlačí, nejde jí o předvádění se. Je tu pro ty, kteří jdou do hloubky a kteří hledají srdcem.

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

KARAIMI působí jako aktivátor vývoje mnoha lidí na mnoha úrovních, tím že u nich aktivuje vstup Kosmických energií a Kosmických vývojových instrukcí přímo do jejich hlavních páteřních energetických kanálů (tj. SUŠUMNY, kolem které se hadovitě obtáčí IDA a PINGALA) Tyto Kosmické energie a Kosmické vývojové instrukce se realizují na podvědomé úrovni, mimo rozum. Dají se vnímat srdcem, cítěním a napojením.