vyžádaný vlastní sen: GAIA - MATEŘSKÁ PRSA (Haluzice workshop)

 

OTÁZKA

Poprosil jsem Matku Zemi - GAIU o sdělení jaké sama uzná za vhodné na téma Matka Země a Slunovrat 2014

 

OBDRŽENÝ SEN

Viděl jsem krásná plná mateřská prsa.

 

HRUBÁ INTERPRETACE

Mateřská láska, vztah matky a dítěte, všezahrnující péče, dokonalá živá výživa, teplo domova, podpora růstu, vzájemná odevzdanost, propojenost na mimosmyslové úrovni, dočasnost kompletní podpory = později se musíme postavit sami na vlastní nohy.

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

Nastává čas přerodu a znovuzrození. Rodí se z nás noví lidé. V symbolické rovině se stáváme doslova miminky. Nastal čas nejhlubšího a absolutního fyzického propojení dětí Země se svojí matkou GAIOU. Matka Země nám plně otevírá svoji náruč a nabízí nám vše, co potřebujeme pro celostní rozvoj na fyzické i podvědomé úrovni, včetně DNA. Podobně jako se miminku v nekonečném zázraku stvoření nově budují všechna jeho těla.

Převibrovávání našich těl započalo na těch nejhlubších úrovních. Nyní máme možnost sát z prsou Matky Země GAII vše, co potřebujeme pro svůj růst. GAIA nám v hojnosti poskytuje živou vysokovibrační stravu, která je nutná pro další zdravý vývoj. Je to pro nás jedinečná šance. Díky daru hojnosti všeobjímající mateřské péče GAII, se jednou budeme moci i my postavit na vlastní nohy a stát se milujícími ochránci života.

Toto globální a velkolepé sdělení o přerodu lidstva se odehrálo nad ránem, dne 23 06 2104. Tedy ve "14-kovém" přerodovém roce. Numerologicky jde o celkové číslo 9.

O symbolice čísel 9 a 14 (a také ostatních číslech) více ZDE