VYŽÁDANÝ cizí sen (žena) : JÍZDA STAVEBNÍM VÝTAHEM

 

OTÁZKA

Součástí snového workshopu v Haluzicích byly také obecné otázky, jejichž cílem bylo prostě si vyzkoušet, zda lze obdržet rady formou snů. 

 

OBDRŽENÝ SEN

Jízda služebním stavebním výtahem nahoru. Jedu s mladým mužem. Nejdřív důvěra, pak cítím intriky. Dělá akrobatické výkony (výmykem na trubce je o 1 patro výš).  Snaží se mě shodit dolů. Cítím se ohrožená zatím unikám. Budím se „strachy“  

 

POUŽITÉ SYMBOLY

  • Stavební výtah - Budování, stavba, dočasná záležitost, zvedá těžká břemena, těžká práce, žádný komfort, žádná estetika, otevřený, bez zábran.
  • Mladý muž - Síla, aktivita, pronikání. Protipól ženy. Opačný princip ženy. Opačný princip obecně. To co žena nemá, ale současně je to to jediné, co ji doplňuje do úplnosti a do harmonie. To co ve spojení se ženou (ve světě lidí) může vykvést do jednoty.
  • Intriky - Lež, maskování, neupřímnost, snaha o dosažení cíle za každou cenu.
  • Akrobatické výkony - Vysoká schopnost, mimořádná šikovnost, bravurní pohyb zaměřený sám na sebe. Pohyb, jehož účelem nejčastěji je předvádění se.
  • Výmyk - Otočka hlavou dolů, akrobatická otočka.
  • Být o patro výš - Být o patro výše. Být výše. Být navrchu. Mít navrch.
  • Snaha shodit někoho dolů z výtahu - Bránit mu vystoupat vzhůru.  
  • Cítím se ohrožená, zatím unikám - Strachy. Strach z toho co bude dál.

 

HRUBÁ INTERPRETACE

Jízda služebním stavebním výtahem nahoru.

Velká a těžká práce sama na sobě.

 

Jedu s mladým mužem.

Velká práce na sobě znamená snažit se být v propojení a souladu s opačnými (protipólnými) silami.

 

Nejdřív důvěra,

Věříš, že to tak má být.

 

pak cítím intriky.

Cítíš, tedy podvědomí tě záhy upozorňuje na neupřímnost a snahu o dosažení cíle za každou cenu.

 

Dělá akrobatické výkony

Jsou to vysoké schopnosti, avšak často za účelem předvádění se.

 

(výmykem na trubce je o 1 patro výš)

Nepřirozeným pohybem získal opačný princip navrch (už nebyl ve tvojí rovině, na tvé úrovni, na které si stojíš, převýšil tě)

 

Snaží se mě shodit dolů.

A to tě sráží z výtahu dolů. Sráží tě to tedy ve vývoji zpět dolů.

 

Cítím se ohrožená zatím unikám.

Skrze podvědomí to vnímáš jako ohrožení. Zatím se tak však nestalo.

 

Budím se „strachy“  

Důrazné varování. A současně také: toto varování tě „probudilo“.

 

SOUHRNNÁ HRUBÁ INTERPRETACE

Velká a těžká práce sama na sobě.

Velká práce na sobě znamená snažit se být v propojení a souladu s opačnými (protipólnými) silami.

Věříš, že to tak má být.

Cítíš, tedy podvědomí tě záhy upozorňuje na neupřímnost a snahu o dosažení cíle za každou cenu.

Jsou to vysoké schopnosti, avšak často za účelem předvádění se.

Nepřirozeným pohybem získal opačný princip navrch (už nebyl ve tvojí rovině, na tvé úrovni, na které si stojíš, převýšil tě)

A to tě sráží z výtahu dolů. Sráží tě to tedy ve vývoji zpět dolů.

Skrze podvědomí to vnímáš jako ohrožení. Zatím se tak však nestalo.

Důrazné varování. A současně také: toto varování tě „probudilo“.

 

DOSLOVNÝ VÝBĚR ZE SOUHRNU HRUBÉ INTERPRETACE

Velká a těžká práce sama na sobě

znamená snažit se být v propojení a souladu s opačnými silami.

Věříš, že to tak má být.

podvědomí tě upozorňuje na snahu o dosažení cíle za každou cenu.

Jsou to vysoké schopnosti, avšak často za účelem předvádění se.

Nepřirozeným pohybem opačný princip

převýšil tě

Sráží tě to ve vývoji zpět dolů.

Skrze podvědomí to vnímáš jako ohrožení. Zatím se tak však nestalo.

Důrazné varování. toto varování tě „probudilo“.

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

Snažíš se pracovat na svém duchovním růstu. Víš, že to není lehká práce a že k dosažení harmonie a jednoty je potřeba propojit se s opačnými silami, než které jsou ti vrozeny. Snažíš se však příliš a tato přílišná snaha by tě naopak mohla srážet ve vývoji dolů. Zatím tě to ještě neshodilo z tvojí úrovně. Jsi však na to upozorňována skrze podvědomí. Toto varování tě skutečně probudilo a to jak na mentální úrovni, tak i na fyzické úrovni.