VYŽÁDANÝ cizí sen (muž) : POBLÍŽ ŽEN NA STATKU

 

OTÁZKA

Součástí snového workshopu v Haluzicích byly také obecné otázky, jejichž cílem bylo prostě si vyzkoušet, zda lze obdržet rady formou snů. 

 

OBDRŽENÝ SEN

"V určité hornaté části země muži zajímají další muže, úplně nevím proč, asi je verbovali a já jsem před nimi utíkal. Schoval jsem se u žen na statku a oni mě nechtěli vůbec schovat, protože se bály následků, kdyby mě tam někdo z mužů našel.

A tak jsem se schoval poblíž …"

 


HRUBÁ INTERPRETACE

V určité hornaté části země

Oblast opravdovosti, krásy, přírody, země, zdravá nádhera, ale také tvrdé podmínky, … tak se zde žije. Opravdově. Nic zde není zadarmo. V takových oblastech bývá slovo zákonem. Kdo chce žít v takové části Země, která je blíže k Nebi, ten nemá pohodlné žití.

 

muži zajímají další muže

omezování svobody, rovný sobě rovného ničí, sebeničení, sebedestrukce.

 

úplně nevím proč, asi je verbovali a já jsem před nimi utíkal

nevěděl jsi rozumem přesně proč, ale instinktivně jsi jasně cítil, že se chceš tomuto sebeničení vyhnout.

 

Schoval jsem se u žen

Vycítil jsi, že tvojí záchranou před sebeničením je spojení se a propojení se s opačným principem (ten zde symbolizují ženy) do jednoty a rovnováhy. Pouze mužský princip (akce, síla, pronikání, agrese …) je bez propojení se do jednoty se ženským principem nerovnovážný a sebezničující.

 

na statku

statek je život v přírodě, je to práce s přírodou, je soběstačným principem bytí v souladu s přírodou. Hledal jsi tedy záchranu v principu bytí v souladu s přírodou a v propojení se s opačným (ženským) principem.

 

a oni mě nechtěli vůbec schovat,

schoval ses tam. Pronikl jsi tam však bez jejich svolení a bez jejich vědomí. Nebylo to propojování se s opačným principem v harmonii. Nesvobodné a násilné propojování s opačným principem nevede k harmonii a k jednotě.

 

protože se bály následků, kdyby mě tam někdo z mužů našel.

V takovém násilném a nesvobodném propojování mužského principu se ženským principem hrozí, že nakonec převládne síla, agrese, že převládne opět mužský princip a tím dojde k destrukci vyhledávané rovnováhy a harmonie.  

 

A tak jsem se schoval poblíž …

Ubral jsi tedy ve své aktivitě. V danou chvíli tě chránilo to, že ses držel poblíž principu přírody a poblíž opačného (ženského) principu. Správný směr už znáš. Chce to trochu "ubrat plyn" v hledání záchrany. Jednota přichází pouze ve volnosti, ve svobodě a v rovnováze.

 


FINÁLNÍ INTERPRETACE

Žít opravdově, v jednotě a duchovně (symbolicky řečeno blízko k Nebi) je krásné a lákavé. Vyžaduje to však tvrdou práci.

Cítíš podvědomě, že tvým posunem vpřed ve tvém vývoji směrem do jednoty je propojování se s opačným principem. Cítíš, že bez toho by ti hrozila sebedestrukce.

Přemíra aktivity (přemíra kurzů, workshopů, přednášek,…) je však na škodu a brání harmonii a skutečnému vplouvání do jednoty.

Správný směr už znáš. Chce to však "ubrat plyn" v hledání „záchrany“. Jednota přichází pouze ve volnosti, v rovnováze a ve svobodě.

 

REAKCE MUŽE NA UVEDENOU INTERPRETACI

Muž uvedl, že s interpretací zcela souzní. Vnímá, že i přes velké množství akcí a přednášek, kterých se zúčastní, stále nepřichází to, co by mohlo nebo mělo. Cítil, že snová rada "ubrat plyn" míří přímo do černého.