NEVYŽÁDANÝ cizí sen: SEN O UTOPENÉ KAMARÁDCE

Tento nevyžádaný sen se zdál mojí kamarádce. Mám kamarádku Evu, která terapeuticky pomáhá lidem. Používá Bachovy esence a mnohé jiné metody. Má skutečný dar. Mohu to potvrdit, protože její schopnosti využívá naše rodina již dlouhá léta. Eva působí v rámci kliniky celostní medicíny, kterou vede její manžel, který je tak trochu netradičním lékařem. Je odborníkem na akupunkturu a další asijské techniky. Eva mě požádala, abych jí pomohl s výkladem jednoho jejího snu, který byl o její dlouholeté kamarádce Janě. Tento sen se jí zdál těsně před setkáním s Janou. Eva viděla ve snu svoji kamarádku utopenou. Chtěla proto snu porozumět.

Zkusil jsem to tedy. Její sen je nádherný svojí strukturou. A jako vždy, sen se snaží v moudrosti a pokoře motivovat. A to jak Evu, tak i Janu.

Eva se vídává s Janou jednou za několik měsíců. Podle Evy je její kamarádka velká materialistka. I když Jana občas zauvažuje nad světem „tak trochu jinak“, je podle Evy neoblomná materialistka. Eva již ztratila chuť přesvědčovat Janu o duchovní podstatě světa. Zajdou si proto spolu sednout, popovídat o životě, pobavit se. Ale duchovno už s Janou neřeší. Nyní se s ní měla opět setkat. Tentokrát se však Evě před jejich setkáním zdál sen o Janě a o tom, jak ...

 

 

OTÁZKA

Žádná otázka nebyla záměrně položena. Jedná se o nevyžádaný sen. 

 

OBDRŽENÝ NEVYŽÁDANÝ SEN

"Viděla jsem utopenou Janu, nehýbala se. Ležela v nehluboké vodě /bazén/, všude kolem bylo plno lidí, ale nikoho nenapadlo ji zachránit. Nebylo to hluboko, asi tak půl metru, tak jsem ji vytáhla z vody, mimosmyslově mi řekla, že nechce, aby ji lidi viděli nahou. Tak jsem ji obalila svým plážovým šátkem a nesla na rukách k doktorovi. Vešla jsem s ní do nemocnice, kde bylo plno ordinací, všechny měly otevřené dveře, ale každý doktor  se jen koukl a pak dělal, že ji nevidí, ta prý pomoc nepotřebuje, že jí nic není. Řekla jsem: jak to? Ležela 2 minuty pod vodou a nevnímá, ať ji aspoň vyšetří, ale nikdo z nich se k tomu neměl. Dělali, jako by tam nebyla, držela jsem ji na rukou, nikdo nepomohl.""

 

 

HRUBÁ INTERPRETACE

 

Viděla jsem utopenou Janu, nehýbala se.

Jméno Jana pochází z hebrejštiny a znamená „milostivý dar Hospodinův“. Voda je symbolem dynamiky života, moudrosti života, je nositelkou života. Voda je symbolem moudrosti života a jeho dynamiky. Voda je vlnění. Vlnění jsou vibrace. Voda přenáší informace. Voda je zázrak. Moudrost Stvoření, tedy života a jeho dynamiky, má kořeny v záměru a v plánu, tedy v Duchu. Život obecně má duchovní podstatu. Kamarádka Jana ležela utopená ve vodě. Neužívala si tedy moudrosti života a jeho duchovní podstaty. Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty byla zcela neaktivní, mrtvá. Její stav nevedl k životu. „Milostivý dar Hospodinův“ (Jana) tedy ležel v symbolice moudrosti života a jeho duchovní podstaty zcela neaktivně, mrtvě.

 

Ležela v nehluboké vodě /bazén/, všude kolem bylo plno lidí, ale nikoho nenapadlo ji zachránit.

Nikoho z lidí, kteří se nacházeli v okolí Jany, ani nenapadlo ji zachraňovat. Nevnímali totiž, že Jana („Milostivý dar Hospodinův“) potřebuje záchranu a že její stav nevede k životu. Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty, si lidé nacházející se v okolí Jany, neuvědomují, že „Milostivý dar Hospodinův“ je neaktivní a mrtvý (nevede k životu) a že tedy mají konat aktivity vedoucí k záchraně „Milostivého daru Hospodinova“. Zřejmě se jim tedy zdá být vše v pořádku. Bazén je lidské dílo. Slouží k osvěžení, relaxaci, zkvalitňování kondice. Běžně platí, že v bazénu lidé udržují chemicky „ošetřenou“ vodu, aby v ní nebujely mikroorganismy (život). Je to tedy polomrtvá voda. Jana se netopila v oceánu, v moři, nebo v jezeře, ale v lidmi vytvořeném bazénu. Symbolicky tedy platí, že Jana se pohybuje v takovém prostředí, které je lidmi běžně vytvářené a které je díky jejich aktivitě polomrtvé.

 

Nebylo to hluboko, asi tak půl metru, tak jsem ji vytáhla z vody, mimosmyslově mi řekla, že nechce, aby ji lidi viděli nahou.

Nebylo to hluboko, tak ji Eva vytáhla z vody. Eva jako jediná z okolí životního prostředí Jany zpozorovala, že Jana („Milostivý dar Hospodinův“) potřebuje záchranu. Nebylo to hluboko pro Evu. Eva tedy má možnosti a schopnosti tuto záchranu provádět. Jana mimosmyslově Evě něco řekla. To znamená, že Jana ve skutečnosti nebyla mrtvá jako bytost, protože s Evou nadále hovořila. Byla tedy mrtvá jen z určité části, z určitého úhlu pohledu. Lidé z okolí Jany ani nevnímali, že potřebuje záchranu a že „Milostivý dar Hospodinův“ je ve stavu, který nevede k životu. Pouze Eva to vnímala. Duše Jany tedy žije. A Eva má schopnosti naslouchat Janině Duši. Jana řekla Evě, že nechce, aby ji viděli nahou. Jana se však starala o to, jak bude vypadat před ostatními lidmi, starala se o povrch, chtěla být před ostatními zahalená. Jana neřešila podstatu svého stavu, ale to jak má vypadat před ostatními lidmi.

 

Tak jsem ji obalila svým plážovým šátkem a nesla na rukách k doktorovi.

Evin plážový šátek. Pláž. To není bazénová polomrtvá voda. Pláž, to je slunce, příroda, to jsou vody moře. Pláž, slunce, moře, to je symbolicky skutečný relax a regenerace v opravdové živé moudré přírodě. Šátek se pojí s elegancí a krásou, ženskostí, užitečností. Eva tedy poskytla Janě ochranu formou krásy, ženskosti, užitečnosti a regenerace opravdové moudrosti přírody. A takto chráněnou Janu nesla na svých rukou. Eva má tyto schopnosti ve svých rukou. Eva ji takto nesla k doktorovi.

 

Vešla jsem s ní do nemocnice, kde bylo plno ordinací, všechny měly otevřené dveře, ale každý doktor  se jen koukl a pak dělal, že ji nevidí, ta prý pomoc nepotřebuje, že jí nic není.

Vešla s ní do nemocnice. Všude plno ordinací. V nemocnici je mnoho odborností a mnoho lékařských odborníků. Všechny měly otevřené dveře. Všechny odbornosti v nemocnici tedy měly možnost posoudit Janin stav. Jenže všichni odborníci se jen podívali a zhodnotili, že mrtvolnost „Milostivého daru Hospodinova“ nevidí. Viděli jen fyzickou část Jany, která pomoc nepotřebuje. Tito odborníci tedy nevnímají a neléčí takové věci jako je neaktivita „Milostivého daru Hospodinova“. Dokonce všichni odborníci v nemocnici prohlásili, že Janě („Milostivému daru Hospodinovu“ tedy duchovnímu stavu bytosti Jany) nic není. Nevnímají tedy tuto část lidské bytosti.

 

Řekla jsem: jak to? Ležela 2 minuty pod vodou a nevnímá, ať ji aspoň vyšetří, ale nikdo z nich se k tomu neměl.

Eva nesouhlasila. Dokonce měla konkrétní argumenty. Sdělovala jim, že Jana ležela 2 minuty pod vodou. Nebyla tam ani tři, nebo čtyři minuty, ale právě dvě. Číslo dvě je symbolem principů duality a protikladů. A právě principy duality a protikladů, jsou v případě Jany, spojeny se smrtí její určité části („Milostivého daru Hospodinova“). V případě Jany nebyly doposud tyto principy duality a protikladů pojaty a zpracovány tak, aby vedly k jejímu navyšování kondice (duchovnímu růstu), ale naopak vedly k její neaktivitě a mrtvolnosti. Eva, chtěla, aby lékaři nahlíželi i tuto část lidské bytosti. Nikdo z lékařů se však v tomto ohledu k ničemu neměl.

 

Dělali, jako by tam nebyla, držela jsem ji na rukou, nikdo nepomohl.

Duchovní stav člověka lékaři nenahlíží. Jediný kdo dokáže Janu držet na rukou (zachraňovat ji a podpírat ji) je Eva, která nahlíží Janin duchovní stav. 

 

 

HRUBÁ INTERPRETACE S VYZNAČENÍM PODSTATNÝCH RYSŮ

Jméno Jana pochází z hebrejštiny a znamená „milostivý dar Hospodinův“. Voda je symbolem dynamiky života, moudrosti života, je nositelkou života. Voda je symbolem moudrosti života a jeho dynamiky. Voda je vlnění. Vlnění jsou vibrace. Voda přenáší informace. Voda je zázrak. Moudrost Stvoření, tedy života a jeho dynamiky, má kořeny v záměru a v plánu, tedy v Duchu. Život obecně má duchovní podstatu. Kamarádka Jana ležela utopená ve vodě. Neužívala si tedy moudrosti života a jeho duchovní podstaty. Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty byla zcela neaktivní, mrtvá. Její stav nevedl k životu. „Milostivý dar Hospodinův“ (Jana) tedy ležel v symbolice moudrosti života a jeho duchovní podstaty zcela neaktivně, mrtvě.

 

Nikoho z lidí, kteří se nacházeli v okolí Jany, ani nenapadlo ji zachraňovat. Nevnímali totiž, že Jana („Milostivý dar Hospodinův“) potřebuje záchranu a že její stav nevede k životu. Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty, si lidé nacházející se v okolí Jany, neuvědomují, že „Milostivý dar Hospodinův“ je neaktivní a mrtvý (nevede k životu) a že tedy mají konat aktivity vedoucí k záchraně „Milostivého daru Hospodinova“. Zřejmě se jim tedy zdá být vše v pořádku. Bazén je lidské dílo. Slouží k osvěžení, relaxaci, zkvalitňování kondice. Běžně platí, že v bazénu lidé udržují chemicky „ošetřenou“ vodu, aby v ní nebujely mikroorganismy (život). Je to tedy polomrtvá voda. Jana se netopila v oceánu, v moři, nebo v jezeře, ale v lidmi vytvořeném bazénu. Symbolicky tedy platí, že Jana se pohybuje v takovém prostředí, které je lidmi běžně vytvářené a které je díky jejich aktivitě polomrtvé.

 

Nebylo to hluboko, tak ji Eva vytáhla z vody. Eva jako jediná z okolí životního prostředí Jany zpozorovala, že Jana („Milostivý dar Hospodinův“) potřebuje záchranu. Nebylo to hluboko pro Evu. Eva tedy má možnosti a schopnosti tuto záchranu provádět. Jana mimosmyslově Evě něco řekla. To znamená, že Jana ve skutečnosti nebyla mrtvá jako bytost, protože s Evou nadále hovořila. Byla tedy mrtvá jen z určité části, z určitého úhlu pohledu. Lidé z okolí Jany ani nevnímali, že potřebuje záchranu a že „Milostivý dar Hospodinův“ je ve stavu, který nevede k životu. Pouze Eva to vnímala. Duše Jany tedy žije. A Eva má schopnosti naslouchat Janině Duši. Jana řekla Evě, že nechce, aby ji viděli nahou. Jana se však starala o to, jak bude vypadat před ostatními lidmi, starala se o povrch, chtěla být před ostatními zahalená. Jana neřešila podstatu svého stavu, ale to jak má vypadat před ostatními lidmi.

 

Evin plážový šátek. Pláž. To není bazénová polomrtvá voda. Pláž, to je slunce, příroda, to jsou vody moře. Pláž, slunce, moře, to je symbolicky skutečný relax a regenerace v opravdové živé moudré přírodě. Šátek se pojí s elegancí a krásou, ženskostí, užitečností. Eva tedy poskytla Janě ochranu formou krásy, ženskosti, užitečnosti a regenerace opravdové moudrosti přírody. A takto chráněnou Janu nesla na svých rukou. Eva má tyto schopnosti ve svých rukou. Eva ji takto nesla k doktorovi.

 

Vešla s ní do nemocnice. Všude plno ordinací. V nemocnici je mnoho odborností a mnoho lékařských odborníků. Všechny měly otevřené dveře. Všechny odbornosti v nemocnici tedy měly možnost posoudit Janin stav. Jenže všichni odborníci se jen podívali a zhodnotili, že mrtvolnost „Milostivého daru Hospodinova“ nevidí. Viděli jen fyzickou část Jany, která pomoc nepotřebuje. Tito odborníci tedy nevnímají a neléčí takové věci jako je neaktivita „Milostivého daru Hospodinova“. Dokonce všichni odborníci v nemocnici prohlásili, že Janě („Milostivému daru Hospodinovu“ tedy duchovnímu stavu bytosti Jany) nic není. Nevnímají tedy tuto část lidské bytosti.

 

Eva nesouhlasila. Dokonce měla konkrétní argumenty. Sdělovala jim, že Jana ležela 2 minuty pod vodou. Nebyla tam ani tři, nebo čtyři minuty, ale právě dvě. Číslo dvě je symbolem principů duality a protikladů. A právě principy duality a protikladů, jsou v případě Jany, spojeny se smrtí její určité části („Milostivého daru Hospodinova“). V případě Jany nebyly doposud tyto principy duality a protikladů pojaty a zpracovány tak, aby vedly k jejímu navyšování kondice (duchovnímu růstu), ale naopak vedly k její neaktivitě a mrtvolnosti. Eva, chtěla, aby lékaři nahlíželi i tuto část lidské bytosti. Nikdo z lékařů se však v tomto ohledu k ničemu neměl.

 

Duchovní stav člověka lékaři nenahlíží. Jediný kdo dokáže Janu držet na rukou (zachraňovat ji a podpírat ji) je Eva, která nahlíží Janin duchovní stav.  

 

 

SOUHRN VYZNAČENÝCH PODSTATNÝCH RYSŮ HRUBÉ INTERPRETACE

VZNIKL POUHÝM ODMAZÁNÍM ZELENÉHO TEXTU

 

Kamarádka Jana Neužívala si moudrosti života a jeho duchovní podstaty. Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty byla zcela neaktivní, mrtvá. Její stav nevedl k životu.

„Milostivý dar Hospodinův“ ležel v symbolice moudrosti života a jeho duchovní podstaty zcela neaktivně, mrtvě.

Z hlediska moudrosti života a jeho duchovní podstaty, si lidé nacházející se v okolí Jany, neuvědomují, že „Milostivý dar Hospodinův“ je neaktivní a mrtvý (nevede k životu) a že tedy mají konat aktivity vedoucí k záchraně „Milostivého daru Hospodinova“. se jim zdá být vše v pořádku.

Jana se pohybuje v takovém prostředí, které je lidmi běžně vytvářené a které je díky jejich aktivitě polomrtvé.

Eva jako jediná z okolí životního prostředí Jany zpozorovala, že Jana („Milostivý dar Hospodinův“) potřebuje záchranu. Eva tedy má možnosti a schopnosti tuto záchranu provádět.

 Jana ve skutečnosti nebyla mrtvá jako bytost. Byla mrtvá jen z určitého úhlu pohledu. Lidé z okolí Jany ani nevnímali, že potřebuje záchranu a že „Milostivý dar Hospodinův“ je ve stavu, který nevede k životu. Pouze Eva to vnímala. Eva má schopnosti naslouchat Janině Duši.

Jana se však starala o povrch, chtěla být před ostatními zahalená. Jana neřešila podstatu svého stavu, ale to jak má vypadat před ostatními lidmi.

Eva poskytla Janě ochranu formou krásy, ženskosti, užitečnosti a regenerace opravdové moudrosti přírody. Eva má tyto schopnosti ve svých rukou.

Všechny odbornosti v nemocnici měly možnost posoudit Janin stav. Viděli jen fyzickou část Jany, Tito odborníci tedy nevnímají a neléčí takové věci jako je neaktivita „Milostivého daru Hospodinova“.

odborníci v nemocnici prohlásili, že duchovnímu stavu bytosti Jany) nic není. Nevnímají tuto část lidské bytosti.

Eva nesouhlasila. měla konkrétní argumenty. principy duality a protikladů, jsou v případě Jany, spojeny se smrtí její určité části („Milostivého daru Hospodinova“). V případě Jany nebyly doposud tyto principy duality a protikladů pojaty a zpracovány tak, aby vedly k jejímu duchovnímu růstu, ale naopak vedly k její neaktivitě.

Eva, chtěla, aby lékaři nahlíželi i tuto část lidské bytosti. Nikdo z lékařů se však k ničemu neměl.

Duchovní stav člověka lékaři nenahlíží. Jediný kdo dokáže Janu držet na rukou (zachraňovat ji a podpírat ji) je Eva, která nahlíží Janin duchovní stav. 

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

VZNIKLA POUHÝM UHLAZENÍM FORMULACÍ TEXTU

 

Kamarádka Jana se dostatečně nevěnuje duchovnímu růstu. Z hlediska duchovního růstu je neaktivní a mrtvá. Její stav nevede k živému životu (duchovnímu životu).

Lidé z Janina okolí (Janino životní prostředí) si toto neuvědomují a nenahlíží to. Z duchovního hlediska, se jim zdá být vše v pořádku. V takovém prostředí se Jana pohybuje.

Eva však nahlíží tento mrtvý stav Jany. Uvědomuje si potřebu nápravy stavu. Jako jediná z jejího okolí.

Eva má dokonce možnosti a schopnosti tuto nápravu (záchranu) provádět.

Eva má schopnosti naslouchat Janině Duši.

Jana se však stará převážně o povrch věcí a navíc chce být před ostatními zahalená. Nechce otevírat svoje nitro. Jana hodně řeší to, jak vypadá před ostatními lidmi.

Eva však má schopnosti poskytnout Janě účinnou podporu. Může tak činit nějakými formami skrze ženskost, krásu, praktičnost a užitečnost a také skrze odpočinek a regeneraci.  Eva má tyto schopnosti ve svých rukou.

Žádní klasičtí lékaři v tomto ohledu Janě nepomohou, neboť oni duchovní složky bytosti nijak nenahlíží. Věnují se pouze jednotlivým odděleným fyzickým aspektům bytosti. Nevnímají bytost jako na celek, který je projevem dokonalé harmonie a jednoty. Přistupují k člověku jako k soustavě orgánů a jejich funkcí. Eva si to uvědomuje. Ona sama s duchovními principy a harmonií celku pracuje.

Janu by pozvedlo v jejím vývoji hlubší zpracovávání principů duality a všech jejich protikladů. Poznání, že vše je součástí harmonie a jednoty. Tím by ožila její Duše.

Jediný kdo nyní dokáže vhodnou formou Janu takto duchovně pozvedávat je Eva.

Eva to tedy nemá s Janou vzdávat. Má si uvědomit, že jí duchovní rádci podporují a dávají jí najevo, že na to má schopnosti, možnosti i dar.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

reakce Evy

 

Ahoj Jirko,

vysvětlení snu je nádherné (až moc), a sedí to (až na tu moji velechválu) :)  Máš úžasný vhled.