VELMI DOPORUČUJI: ČÍST ČTVERKU AŽ PO PŘEČTENÍ TROJKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

4

Nyní po trojce, by se už tedy mohla hrát ta naše životní vývojová hra. Postupným objevováním pravidel hry a jejich možností se postupně můžeme stávat vědomými účastníky a vědomými tvůrci naší hry. K tomu je však potřeba umět se pořádně rozkoukat, zorientovat se, být dobře ukotvený a vlastním vývojem poznávat podstatu svého životního prostředí.

„Čtverkové“ principy nutnosti orientace v naší omezující hmotné úrovni bytí, vychází z „trojkových“ principů. Pokud bychom chtěli symbolicky vyjádřit omezující principy, můžeme použít „omezené“ úsečky. Pokud bychom chtěli vyjádřit, že vycházíme z trojky, můžeme použít úsečky tři. Právě jsme získali trojúhelník. Ten bude součástí čtyřky.

Symbolika čtyřky, čtyř kvadrantů, čtyř směrů, čtyř lvů, čtyř šípů, čtyř šipek, čtyřcípé hvězdy atd., to byl odjakživa prastarý symbol vládců, který sděloval světu, že vládce se orientuje a vládne celému širému okolí  - na všechny čtyři světové strany - všem čtyřem kvadrantům. Stejně jako se v mapě orientujeme podle čtyř světových stran. Vládce tím oznamoval světu, že je svrchovaným vládcem daného území, daného životního prostředí. Právě proto mají dnes silové rezorty např. vojsko nebo policie ve svém znaku cípaté hvězdy ukazující na všechny směry. Čtyři směry, symbolizované čtverkou, nebo čtyřmi kvadranty, to vždy poukazovalo na kvality ovládnutí, podmanění a orientace.

 

             

logo vojenské aliance NATO                                      logo policie České republiky

 

Úplnou, tedy dokonalou orientaci například v čase vyjadřujeme čtyřmi ročními obdobími, nebo čtyřmi významnými pozicemi v oběhu Slunce (dvě rovnodennosti a dva Slunovraty), u Měsíce zase čtyřmi Lunárními fázemi. Buddha hlásal čtyři základní svaté pravdy. Zoroastrijci hovoří o čtyřech hlavních periodách světových dějin. Staří hinduisté říkali, že Brahma má čtyři tváře. A stará buddhistická mystika pracuje se čtyřmi stupni sebeponoření. Zkrátka umět se zorientovat, znamená „čtverkovat“.

Na obrázku jsou „strážci čtyř směrů“ z Indie

 

Na počátku bylo jakési Brahma. Poznávat svět znamená hledět Brahmovi do tváře.  Staří hinduisté říkali, že Brahma má čtyři tváře.

Symbolika čtyř byla logicky spojována také se čtvercem, který má 4 strany, 4 PRAVÉ úhly a proto čtverec nebo PRAVÝ úhel vždy symbolizoval svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě. Symbolika PRAVosti (a PRAVého úhlu) zůstala živá dodnes, například když říkáme o něčem, že to je to „PRAVé“, třeba „to pravé učení“, tak tím míníme to „sPRÁVné a PRAVdivé učení.“ (PRAVidelnost, sPRAVedlnost, sPRÁVnost, PRÁVo, oPRAVit …)

Zkusme tedy zacílenou pozorností našeho Ducha prozkoumat sféru omezujícího hmotného světa a chtějme jej prozkoumat a pochopit vlastním vývojem v něm.  Zkusme symbolicky skloubit průnik našeho ducha do principu čtyř směrů (tj. ovládnutí  - pochopení) s trojkovým principem (tj. vývoj - trojjedinost) a s úsečkovým principem (tj. konkretizace - omezení).

Zkusme tedy propojit symboliku čtyř směrů s trojúhelníkem.

A hle, získali jsme čtverku

 

Trojkové principy a úsečkové principy jsou zastoupené trojúhelníkem. Šikmá část vývojového trojúhelníku skutečně může symbolizovat sestup pozornosti Ducha do konkrétního prostředí. Vývojový trojúhelník je pak už jen logicky vsazený přímo do úseček čtyř kvadrantů.

Čtyřka, která nám tím vznikla, je svým tvarem současně jak uzavřená, tak ve svém konečném vyústění a přesahu také i otevřená. Nabízí tedy další vývojový potenciál. Pokud jsme vědomě pronikli do hmotného životního prostředí, tak už víme, že další vývojový proces se odehrává i v protilehlé (proti-kladné) rovině.

Principy Poznávání a orientace v proti-kladné sféře, by měla symbolizovat proti-kladná čtverka. Zkusíme tedy otočit čtverku? Zkusíme, hrajeme si přece. Otočíme-li další (druhou) čtyřku „vzhůru nohama“ (stejně jako to ostatně za chvíli uděláme s číslem 9) a propojíme ji s první čtyřkou, dostáváme dokonalý a vzájemně provázaný zacyklený tvar s podstatným sdělením: Jak Poznáváním nahoře, tak Poznáváním dole.“

Propojením poznávání a vývoje ve hmotné a nehmotné sféře získáváme dokonalý zacyklený vývojový tvar

 

Pochopíme-li principy bytí symbolizované dvěma čtyřkami (jak Poznáváním dole - 4, tak Poznáváním i nahoře - 4) a pochopíme-li to v kontextu Poznání jednoty Záměru (1), potom získáváme hodnotu symbolizovanou číslem 9 (4 + 4 + 1 = 9), což je symbol nejvyššího duchovního Poznání člověka zde na planetě Zemi. K úžasné devítce se již brzy dostaneme.

 

* Ty jsi ale, čtverák! Už vám to někdy někdo řekl? Být čtverákem znamená vyznat se, být chytrý a být dobře zorientovaný. Zcestovalí lidé se umí v životě dobře orientovat. Pasáci ovcí také neustále cestovali  - poznávali jiné kraje.  Známá dětská písnička: Ovčáci, čtveráci …

 

SOUHRN

Číselný Symbol: ČTYŘI

 

Čtverkové principy: POZNÁVÁNÍ, ORIENTACE A UKOTVENÍ V DANÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. POZNÁVÁNÍ V OBOU SFÉRÁCH BYTÍ MÁ CYKLICKÝ CHARAKTER.

 

Tvar číselného symbolu:  TROJÚHELNÍK VSAZENÝ DO ČTYŘ KVADRANTŮ

 

Vlastnosti tvaru: TROJÚHELNÍKOVÁ PLOCHA VÝVOJE DO SEBE POJME POZNÁNÍ. DVA ÚSEČKOVÉ PŘESAHY NAZNAČUJÍ, ŽE TENTÝŽ VÝVOJ POKRAČUJE I V PROTI-KLADNÉ SFÉŘE. PROPOJENÍM DVOU PROTI-KLADNÝCH ČTYŘEK VZNIKÁ DOKONALÉ ZACYKLENÍ DVOU TROJÚHELNÍKŮ.

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

 0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

 1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

 2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“. DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

 3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

 4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.