VELMI DOPORUČUJI: ČÍST ČÍSLA POSTUPNĚ, TAK JAK JDOU ZA SEBOU

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

0

Jaký tvar je dokonalý? Je to kruh. Každý bod kruhu je stejně vzdálený od jeho středu. Každá část křivky kruhu je rovnocenná s jakoukoliv jinou. Kruh může pojmout a obejmout (tedy obsahovat) uvnitř sebe VŠE. Kruh se může neustále někam kutálet. Není stabilní z hlediska pozice.

Můžeme si tedy kruh zvolit jako symbol principu, že VŠE má svůj počátek v DOKONALÉM NEPROJEVENÉM VARIABILNÍM ZDROJI, tedy že vše má svůj počátek v DOKONALÉM VŠEOBSAHUJÍCÍM NIC. Proto začneme náš symbolický číselný popis mystéria bytí právě kruhem.

 

získali jsme počáteční nulu. Ta je ZDROJEM.

 

Znalost a používání nuly poukazuje na intelektuální vyspělost kultury, která ji používá. Evropané „objevili“ nulu teprve někdy v 11. století. Úchvatní moudří Mayové nulu používali. Jejich symbol pro nulu je myslím úžasný. Běžně se uvádí, že Mayská nula je vyobrazením mušle. Může být. Pro mě však je Mayská nula hlavně vyobrazením oka. A oko je oknem do Duše. To přece známe. Vyobrazená Mayská nula symbolizuje ve svém centru princip trojky, tedy princip TROJJEDINOSTI. A to mi připomíná naše známé Boží oko malované v trojúhelníku.

Z mého pohledu, symbolizuje Mayská nula ještě něco dalšího, velmi podstatného. Zachycuje proces přerodu neprojeveného v projevené. Pokusím se to za chvíli ukázat na jedničce.

 

Mayský znak pro nulu.

 

Jo jo, takový je život. Potenciál našeho bankovního konta se skutečně odměřuje podle toho, kolik nul obsahuje.

 

SOUHRN

Číselný symbol: NULA

 

Nulové principy: DOKONALÝ ZDROJ, DOKONALOST, VEŠKERÝ POTENCIÁL, NEPROJEVENÝ POTENCIÁL

 

Tvar číselného symbolu: KRUH

 

Vlastnosti tvaru: NEJDOKONALEJŠÍ TVAR, ROTACE, VŠEOBSAŽNOST, POHYB VŠEMI SMĚRY

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

 0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA