VELMI DOPORUČUJI: ČÍST TROJKU AŽ PO PŘEČTENÍ DVOJKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

3

Máme hřiště. Nyní by se už tedy mohla hrát hra. A každá hra se nějak vyvíjí. Vývoj hry je přece smyslem hry. SMYSLEM HRY JE HRA SAMOTNÁ. Vše včetně hřiště a pravidel máme již nachystáno.

Hra může: 1) začít, 2) probíhat, 3) skončit, 1) narodíme se, 2) žijeme, 3) umřeme.

A jaký že je vlastně smysl té naší ŽIVOTNÍ HRY? No to je právě součástí naší hry. Přijít si na to. Postupným objevováním pravidel hry a jejich smyslu se postupně můžeme stávat vědomými účastníky a vědomými tvůrci naší hry. Objevíme, že všechny cesty Poznání a moudrosti a lásky vedou zpět ke ZDROJI, odkud VŠE vzešlo. V duchu tohoto poznání trojka symbolizuje „herní vývoj“. Je to Poznání duchovních principů. Pokud naše hmotná omezení vývojem přetavíme v principy duchovního poznání, budeme živou a vědomou součástí principu TROJJEDINOSTI a celého dokonalého Stvoření.

Zkusme tedy princip hmotného omezení (úsečku) přetavit v duchovní principy TROJJEDINOSTI. Zakružme, tedy ohněme úsečku dvojky, tak aby i nadále byla ukotvena na svém místě, avšak již vědomě zrcadlila Poznání principu dokonalosti ZDROJE (kruhu), ze kterého sama vzešla. Jinými slovy by se také dalo říct, zkusme produchovnit hmotu. A může být, že právě „produchovnění“ hmoty je jedním z našich vývojových úkolů.

 

Získali jsme trojku

 

A máme tu další zásadní trojkovou myšlenku: dokonalost (kruh) je obsažena v celém STVOŘENÍ, jak v duchovní sféře, tak ve hmotě. Jak je vidět, trojku skutečně získáme obousměrnými vývojovými cestami. Jak rozdělením původního kruhu na dva rozdílné světy, tak i zpětně návratem do naší dokonalé domoviny, tedy vědomým propojením duchovní a hmotné sféry. Dva polokruhy se díky vývoji a Poznání o-pět spojí v původní kruh.

 

Jak uvádím výše, symbol TŘI je pro mě symbolem BOŽÍ TROJJEDINOSTI, která všem zúčastněným bez rozdílu sděluje, že ať jsme kýmkoliv a kdekoliv, budeme vždy vývojově vedeni k poznávání a pozvedávání svého ducha výše pochopením a opatrováním všeho, co je pod námi. A proto se vždy budeme vývojově nacházet MEZI „VYŠŠÍM“ a NIŽŠÍM“. Pochopení této vývojové role nás povede zlatou STŘEDNÍ CESTOU k „BOŽÍ MOUDROSTI.“

Trojka je „nad“ dvojkou. Stejně jako vrcholový bod u trojúhelníku. Dualita vnímaná z vyšší třetí a propojující pozice je vnímána s nadhledem. Tato propojující pozice nadhledu přináší kvality a principy vyvažování. Výtěžkem je Poznání.

 

*

Číslo tři ve starém Egyptě označovalo gramatické množné číslo. Proč ne dva, jako to máme dnes my, moderní lidé? Myslím, že je to proto, že byli o krok dále, než my. Podle psychologů je nejmenší počet osob tvořící společnost právě tři. Třetí totiž může rozsoudit vzniklou situaci či případný spor. Dvojka starým Egypťanům nestačila pro vyjádření množného čísla.

Trojkové principy, to je „být mezi“, je to vývoj, je to akce, hra. A jak lidé završují své hry? Výhrou a oceněním. Tzv. na „bedně“ stojí vždy tři nejlepší. Ceníme si právě tři. Trojka je principem při odměňování aktérů, kteří hráli hru. Rozdávají se tři medaile. Proč ne dvě, proč ne čtyři? Protože právě TŘI.

Říká se, že trojka je rozřešením „konfliktu“ duality. A kolik přání mohou lidé mít v pohádkách? „Zlaté rybky“ plní právě TŘI.

 

SOUHRN

Číselný Symbol: TŘI

 

Trojkové principy: VÝVOJ. AKCE. TROJJEDINOST. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. PRINCIP „TŘETÍ JE NAD DVĚMI“, TEDY PRINCIP DUALITY VNÍMANÉ Z TŘETÍ POZICE. Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. NUTNOST VYVAŽOVÁNÍ. VÝTĚŽEKEM JE POZNÁNÍ.

 

Tvar číselného symbolu:  DVĚ POLOVINY DOKONALÉHO KRUHU, KTERÉ JSOU „NAHOŘE“ A „DOLE“ A KTERÉ JSOU NAVZÁJEM PROPOJENÉ

 

Vlastnosti tvaru: „JAK NAHOŘE, TAK DOLE“, UZAVŘENÍM VÝVOJE SE OBA POLOKRUHY OPĚT SPOJÍ V DOKONALÝ KRUH (dokonalý - dokonaný vývojový cyklus)

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

 0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

 1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

 2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“. DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

 3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.