VELMI DOPORUČUJI: ČÍST SEDMIČKU AŽ PO PŘEČTENÍ ŠESTKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

7

Zatím se nám číselný příběh o Stvoření vyvíjí velmi zajímavě. Od nuly až po šestku nám čísla vyprávějí o úchvatném Kosmickém příběhu od jeho samotných počátků až po okamžik, kdy Kosmická bytost jménem člověk vstupuje na hmotnou planetu Zemi, aby se zde učila tomu, co je zapotřebí. Ale co je potřeba se učit? Kdo to ví? Kdo a kde se to určuje? To je velmi zajímavé a tajemné téma.

Víme, že když se Duše člověka vtěluje do hmotných pozemských podmínek, tak už má vybráno, či snad určeno, jaká témata bude v daném životě převážně řešit. Víme také, že před vtělením do hmoty se jednotlivé složky Duše člověka nachází ve vyšším vibračním prostředí. Symbolicky tedy Duše skutečně musí „sestoupit níže“ do nižších vibrací při procesu vtělování. Nehmotná rozprostřená podstata se musí zacílit a koncentrovat za účelem bytí ve hmotě.

Úžasná symbolika - šestka je skutečně pokračováním sestupující sedmičky

* Krásně tomu odpovídá i symbolických sedm schodů v buddhizmu (tj. ovládnutí času a prostoru)

 

V kvantové fyzice platí, že svět se nám manifestuje dvěma způsoby. Vlnově, nebo částicově. Tedy buď jako nějaké rozprostřené vlnění nebo jako bodové hmotné částice. Vyjdeme-li z toho, že vyšší sféry, tedy sféry vyšších vibrací jsou již „nad“ hmotou a nejsou tudíž uvězněny v lokalizovaných bodech, tak to můžeme symbolicky vyjádřit přiloženým obrázkem.

Vlnové funkce jsou vnímány jako nelokální a rozprostřené a částicové zase jako hmotné a lokální. Ihned se nám tedy nabízí možnost zobrazit vyšší vibrační prostředí vlnou a nižší hmotné prostředí zobrazit hmotnými částicemi. Šestka nás vyškolila, že šikmá sestupová linie hovoří o procesu přechodu z jedné úrovně do druhé a krom toho také hovoří o principech sestupu a principech vstupu. A přesně to nyní sledujeme. Sedmička sestupuje po šikmé linii níže a vstupuje do nachystané šestky. Nahoře je sedmička vlnově rozprostřená a dole již vstupuje do šestky bodově a zacíleně. Vstupuje do ní s jasným zacílením a předurčením. Budoucí životní témata a úkoly při pobytu ve hmotě jsou již cíleně a jasně definovány.

Sedmička je úchvatná. Promlouvá k nám nádhernou symbolickou řečí. Sedmička nám říká, že pro úspěch dalšího rozvoje života je zapotřebí vydat se za velkou bariéru, kde nás čeká jasně definovaný úkol, jasné předurčení. Sedmička nemíří svým hrotem kamkoliv, ale bodově.  Sedmička totiž ví, co chce. Sedmička má svůj jasný cíl. Sedmička si jde za svým. Sedmička sice přichází z vyšších sfér, avšak je odvážného srdce a nebojí se vydat přes překážky do ztížených podmínek vzdálených světů.

V dávných dobách toto všechno lidé věděli. Nádhernou ukázkou je hebrejština. V hebrejštině obě slova SEDMIČKA a PŘÍSAHAT vzájemně souzní. Přísahat znamená doslova "zasedmičkovat se".

Přísaha je čestný slib v pravdě. Přesně tak nějak si představuji Duši, která jde odhodlaně a neochvějně plnit své úkoly, sestupem „tam dolů“.

A přesně to samé nám říká moudrost lidského podvědomí. Za „sedmero horami a sedmero řekami“ … tam se musí vydat princ odvážného srdce, pokud chce osvobodit princeznu. Princezna je jeho jasný cíl.

Samotné útrapy cesty (a princezna na jejím konci) mu obohatí (O-BOHA-TÍ) život. Princ se sice vydává do jiných světů a neví, co vše ho tam může potkat, ale zná jasně svůj cíl.

Mnozí lidé vnímají, že sedmička jim přináší štěstí. Není to pro nic za nic. Pokud máme správné zacílení, potom můžeme očekávat i dobré výsledky. Psychologové skutečně zjistili, že sedm je optimální maximální počet z hlediska zapamatování. Statistiky říkají, že když něčeho uvidíte moc, tak dobře si zapamatujete sedm položek, více už ne. Následný výběr se tedy potom odehrává z těchto sedmi dobře zapamatovaných položek.

Sedmero je prostě klasika. Sedmero krkavců, sedm statečných, sedm dní v týdnu, sedm divů světa, sedm sloupů moudrosti, sedm paprsků stvoření, sedm úrovní pekla, sedm schodů v buddhizmu, sedmičková hudební stupnice …

Snílka by mohlo napadnout, že jednotlivé barvy duhy jsou symbolické schody do nebe. Duha je světlo z nebes, rozprostřené ve hmotě. Jaká náhoda, že těchto schodů do vyšší sféry je právě sedm …

Sedmička byla veledůležitá pro mágy, alchymisty, čaroděje … Už tušíme proč. Sedmička přece hovoří o cílech a vydání se přes překážky za jejich dobrodružnou realizací. Sedmička je o výběru, o zacílení, o vydání se do odlišných světů za svým jasným cílem.

 

SNOVÁ RADA K ČÍSLU SEDM

Jeden večer jsem poprosil svého duchovního rádce o snovou radu. Poprosil jsem jej, co by mi poradil k číslu sedm. Byl jsem hodně unavený, takže se mi nepodařilo během noci zapamatovat sen. Ráno jsem vstal a ještě rozespalý šel na toaletu. A v tu chvíli mi ještě při zavřených očích bleskla v mysli snová scéna. Byl to takový sen nesen propašovaný na poslední chvíli. Spatřil jsem něco, co neznám z reálného života na Zemi. Dlouhé, pružné, štíhlounké a elegantní, jakoby vzdušné proutky, či drátky, nebo co to bylo. Asi tak dva až tři metry vysoké, vyšší než já. Jemně se pohybovaly ve vánku.  Nahoře byly zakončeny kuličkami. Dole byly pevně zabodnuty do podloží. Bylo jich více. Nevím kolik přesně. Možná právě sedm, nevím. V první chvíli jsem nevěděl co to je. Celé to bylo nádherně elegantní. Jemné, vzdušné, Božské. Až mi došlo, že to jsou jakési Božské špendlíky. Záleželo na tom, kolik jich bylo a kam přesně se zapíchly. K tomu účelu sloužily. Jako když si na nástěnku připichujete úkoly, které chcete později vyřídit. Byl to symbolickou formou znázorněný proces plánování ve vyšších sférách. Poděkoval jsem duchovnímu rádci. Děkuji, nádhera.

 

SOUHRN

Číselný Symbol: SEDM

 

Sedmičkové principy: PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.

 

Tvar číselného symbolu:  VODOROVNÁ ČÁRA (NEBO VLNA) A ČÁRA SESTUPOVÉ LINIE

 

Vlastnosti tvaru: VODOROVNÁ ČÁRA OBECNĚ SYMBOLIZUJE URČITOU ÚROVEŇ, VLNA SYMBOLIZUJE NAVÍC I TYP TAKOVÉ ÚROVNĚ – VLNOVÉ, ČÁRA SESTUPNÉ LINIE SYMBOLIZUJE SESTUP, ZACÍLENÍ, VSTUP

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

7 - PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.