VELMI DOPORUČUJI: ČÍST DEVÍTKU AŽ PO PŘEČTENÍ OSMIČKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

9

Bylo, nebylo, „za sedmero horami“ … anebo také „za devatero horami a devatero řekami“ žila, byla …

Znáte to, jednou se říká sedmero a jindy zase devatero. Nikdy neříkáme šestero, nebo osmero horami. U sedmero hor, jsem naznačil, že sedmička tvoří předěl, kde plánujeme a kde si stanovujeme cíle a odkud vyrážíme vstříc novému dobrodružství. Devatero hor tedy možná znamená něco podobného. Devatero je však více, než sedmero. Zdá se, že i ve vyšších sférách existuje předěl, kde plánujeme a vybíráme další cesty. Tím předělem  je přechod z devítkových principů do desítkových. Devítka je „opakem“ a „protipólem“ šestky. Devítka žije duchovními principy, které pozvedávají lidskou Duši k výšinám.  V šestkových principech poznáváme hmotu Země a hmotu jako takovou. V devítkových principech se učíme, co to všechno znamená na úrovni Duše, Ducha, srdce, smysluplnosti, Lásky …

 

Jednou, až nás karmické zákonitosti přestanou tlačit do řešení nevyřešeného a až přestaneme toužit po úniku, tak teprve tehdy bude moudré, abychom si svobodně vybrali svoji další pouť životem. Možná se přesuneme do zcela jiných světů, dimenzí, jiného typu vědomí či vesmíru. Kdo ví.

Každopádně dle prastarých kultur je devítka posledním povinným vývojovým stupněm člověka, než vstoupí do nového typu bytí.

Devítka je poslední jednociferné číslo.

Áha, už začínáme chápat, proč za devatero horami a devatero řekami. Tam je totiž zcela nový svět, nové výzvy, nové a netušené možnosti.  Je však potřeba napřed zvládnout a zdolat devítkové principy.

Devítkové principy -  POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. VYŠŠÍ POZNÁNÍ O ZACYKLENÍ PŘEVTĚLOVÁNÍ. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. PŘI DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

Úžasný Mayský kalendář je krásným příkladem devítkového vědění. Systém jejich kalendáře je popisem kosmických evolučních vln. Devátá vývojová evoluční vlna má v první řadě řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře.

 

Dalším typickým příkladem devítkové symboliky jsou devítistupňové Mayské pyramidy.

 

Člověk musí vystoupat devět evolučních stupňů do vyšších pater směrem ke světlu, aby mohl dosáhnout vrcholu.

 

* Pro buddhisty je devítka nebeským číslem nejvyšší spirituality. Jedna hinduistická legenda vnímá devítku jako symbol ohně vedoucího ke čtverci, který ohraničuje vesmír. Nádherná symbolika. Co nás asi tak čeká v desítkových principech, za hranicemi toho „našeho“ vesmíru …

Ve starém Egyptě a v Biblickém městě Onu měli DEVÍTICE (devítkové uspořádání Bohů). Apollonova lyra má devět strun. Starogermáni používali rituální „devítkování“ při odvracení nemocí. Ve staré Číně existovalo devět nebí, devět dílů oběti a devět podob, jimiž se projevuje Kosmický řád TAO. Asijské pagody jsou jak jinak - devítistupňové. V Bibli je devítka poměrně vzácná, ale když už tam je, tak stojí za to – je to devátá hodina Kristovy smrti. Doba hlavní oběti v chrámě. No řekněte, může být silnější symboliky?

Hvězdné devítky:

Náš pozemský život vztažený k nebeským cyklům, to jsou samé devítky. Hvězdný rok trvá 25 920 let (2 + 5 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9), během nichž se musí dokončit celý kruh, tedy 360 stupňů. A 360 stupňů je numerologicky opět 9. Každý jeden stupeň hvězdného roku tedy trvá 72 let (25 920 : 360 = 72). Numerologicky je 72 také 9. Jeden stupeň 72 let (t. 9), dva stupně 144 let (tj. 9), tři stupně 216 let (tj. 9) atd. ... To znamená, že jakýkoliv počet stupňů hvězdného roku vždy trvá dobu, která je numerologicky 9.

Tělesné devítky:

Jak dlouho trvá zázračná pozemská příprava člověka před jeho narozením? … těhotenství lidské bytosti trvá 9 měsíců. Jak symbolické. Víme, že Duch bytosti je propojený s jejím dechem. Uvádí se, že průměrné tempo dýchání lidské bytosti je 18 dechů za minutu, tj. numerologicky 9. Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu, tj. opět 9. Průměrný počet úderů srdce za hodinu je 4 320, tj. opět 9. Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080, tj. numerologicky 9. Během 24 hodin se srdce stáhne v průměru 103 680 krát, tj. opět 9.

Propojení hvězdných a tělesných devítek:

Během jednoho pozemského základního časového cyklu (24 hodin) průměrně vdechneme 25 920 krát. Nejen, že je to numerologicky opět 9, ale je to přímo to samé číslo, které vyjadřuje hvězdný základní časový cyklus (jeden hvězdný rok - 25 920 pozemských let). Prostě úchvatné.

Jak se ukazuje, devítkové principy nám poskytují stabilní univerzální základnu, od které se můžeme odrazit novým směrem. A nemusí to být nutně hned směrem do jiných systémů existence. Zdá se, že některé Duše volí dobrovolně návrat zpět do našeho systému, protože chtějí pomáhat právě tímto způsobem.

Devítka je pevná ve svých principiálních UNIVERZÁLNÍCH základech. Na devítku se můžeme spolehnout. Nezáleží na tom, kolikrát ji sečteme nebo kolikrát ji znásobíme se svým vlastním násobkem. To neplatí o žádném jiném čísle. Číslo devět nemůže být "zničeno". Zkuste jakkoliv násobit devítku a vždy získáte číslo, které je numerologicky opět devítkou. Devítka se vrací sama do sebe, ať s ní děláte, co děláte.

 

1x 9 = 9 ,    2x 9 = 18 = 1 + 8 = 9,    3x 9 = 27 = 2 + 7 = 9,    4x 9 = 36 = 3 + 6 = 9 ,   

5x 9 = 45 = 4 + 5 = 9,    6x 9 = 54 = 5 + 4 = 9,    7x 9 = 63 = 6 + 3 = 9,   

8x 9 = 72 = 7 + 2 = 9,    9x 9 = 81 = 8 + 1 = 9,    10x 9 = 90 = 9 + 0 = 9,   

11x 9 = 99 = 9 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9,    12x 9 = 108 = 1 +0 + 8 = 9, … atd. atd. atd.

 

Devítka je naší UNIVERZÁLNÍ jistotou.

U čísla 4 jsme došli k tomu, že 9 = 1 + 4 + 4 anebo také, že 9 = 1 + 8. To nejsou pouhé kupecké počty. Je to součást Kosmického příběhu Stvoření.

Devítkové principy jsou výslednicí PROJEVENÉHO ZÁMĚRU V RÁMCI JEDNOTY a POZNÁNÍ PRINCIPŮ ZNOVUZROZENÍ DÍKY POZNÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH SFÉR

Sluneční soustava – naše devítková domovina.

 

Tento obrázek je fascinující. Zrcadlí naše životní osudové cesty. Sluneční soustava je naším Kosmickým domovem. A domov to je skutečný symbol jistoty.

Podívejme se tedy na naši Sluneční soustavu z pohledu „devítkové jistoty“, zda v ní něco takového objevíme.

Pokud se má devítka týkat Sluneční soustavy, potom by naše jedno centrální Slunce mělo mít osm planet. A skutečně, přesně tak tomu je. 1 Slunce + 8 planet = 9. Takové je složení devítky týkající se naší domoviny.

Slunce jako stabilní pečující rodič, který zahrnuje svojí nekonečnou péčí svých osm svěřenců. OK vidíme osm planet. Zkusme nyní prověřit tuto osmičku týkající se Sluneční soustavy. Náš Kosmický příběh Stvoření nám zatím osmičku vykreslil jako dvě čtverky, které se doplňují a tančí spolu ve vzájemně „opačném“ avšak přesto harmonickém postavení. Jedna čtverka v rozprostřené nehmotné sféře a druhá v koncentrované hmotné sféře.

8 = 4 + 4. Najdeme principiálně něco obdobného i mezi našimi osmi planetami?

Ano, je to sice k nevíře, ale přesně to skutečně najdeme. První čtyři planety v řadě jsou velké a plynné (tj. "rozprostřené" a méně koncentrované) a další čtyři planety v řadě jsou „opačné“, tedy kamenné a malé (hutnější a koncentrovanější). Je to téměř neuvěřitelné, ale na chlup to sedí. Když si prohlížím obrázek s planetami, vnímám to velmi emocionálně. Ten rozdíl je tak markantní...

Vidíme, že z pohledu Kosmu, je Země šestou (šestkovou) planetou. První čtyři planety jsou takové a další čtyři planety jsou opačně onaké. Devátou položkou je stabilní a jisté Slunce. Ale kde máme nulu? Nula je v našem Kosmickém příběhu Stvoření dokonalým všeobjímajícím potenciálem, ze kterého vzešlo to, co vzešlo. Nula předchází jedničce – 0 je tedy všeobjímající Kosmos, v němž se nachází naše celá Sluneční soustava. Nádhera, nádhera, nádhera.


SOUHRN

Číselný Symbol: DEVĚT

 

Devítkové principy:  POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

 

Tvar číselného symbolu:  KRUH A NAVAZUJÍCÍ ŠIKMÁ ÚSEČKOVÁ ČÁRA, KTERÁ DÍKY NAVÁZÁNÍ NA KRUH NENÍ UKONČENÁ, ALE DÁLE CYKLICKY KROUŽÍ PO OBVODU.

 

Vlastnosti tvaru: DOKONALÝ POTENCIÁL KRUHU, DO NĚJŽ VYSTUPUJE Z NIŽŠÍCH VYBRAČNÍCH SFÉR ŠIKMÁ ČÁRA A TÍM VYTVÁŘÍ PO OBVODU KRUHU DYNAMIKU OBĚHU, TEDY PROCES VYHODNOCOVÁNÍ A ZACYKLOVÁNÍ. 

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

7 - PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.

8 - NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

9 - POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.