VELMI DOPORUČUJI: ČÍST OSMIČKU AŽ PO PŘEČTENÍ SEDMIČKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

8

Osmička je mimořádné číslo. Má v sobě něco Kosmického a kouzelného. Když se na ni díváme, cítíme, že je výjimečná. Je magická už jen od pohledu. Má dokonalý tvar. Vychází z tvaru kruhu. Má tedy v sobě nejvyšší dokonalost. Má však v sobě také symbolickou překážku, vzájemné překřížení. Možná proto se jí říká osmička (O – SMYČKA). Do smyčky přece lapáme oběť. Bude dobré osmičku důkladně prozkoumat.

Kruh je dokonalost. Osmičku však tvoří kruhy dva. Co to znamená? Jeden je výše než druhý, avšak společně stále tvoří jeden celek. Kruh – to je původní potenciál, ze kterého všechno vzešlo. Prapůvodní potenciál, poté co se projevil, na sebe nyní upomíná dvěma kruhy nad sebou - osmičkou.

 

Zatím v našem Kosmickém příběhu Stvoření spolu všechno krásně ladí. Zkusme z něj tedy vycházet. Která čísla příběhu nás upozorňují na osmičku? Nelze to přehlédnout. Je to propojení šestky s devítkou. Je to tvarová dokonalost sama.

Šestka prolnutá s devítkou, to je osmička. Osmička tím hovoří o principech, na které odkazuje prolínání a propojení principů šestkových a devítkových. Která část osmičky hovoří o samotném přechodu ze šestkových principů do devítkových? Je to oblast překřížení. Zajímavé je, že při psaní osmičku nepíšeme jako kruh a kruh. Píšeme ji pomocí překřížení. Začínáme tím, že z nejvyšší pozice klesáme dolů. LEVOTOČIVĚ sestupujeme z vyšší úrovně do nižší. V místě křížení se nezačneme vracet zpět nahoru, abychom dokončili kruh, ale PRAVOTOČIVĚ dále klesáme dolů, až do nejnižších vrstev na pomyslné dno, odkud dále pokračujeme ve vykružování oblouku a to tak dlouho, dokud nedokončíme celý dolní kruh. Teprve po dokončení celého dolního kruhu (dokončení pobytu v nižších sférách), se vracíme zpět do vyšších úrovní, abychom dokončili nedokončený kruh „horního světa“. A nyní nastává zázrak. Celou cestu můžeme opakovat znova a znova a znova. Je to výjimečné. Kromě nejdokonalejší nuly, ze které všechno vzešlo, je totiž osmička jediným číslem, které má také výsadu nejvyšší Božské cykličnosti. To je myslím velmi silné sdělení.

Jinými slovy, nejprve ve vyšších sférách (v duchovním světě) započne vědomá příprava a práce na sestupu do hmotného dobrodružství v nižších sférách. Projdeme kritickým místem přechodu (křížením) mezi oběma světy a jakoby zcela náhle jsme vhozeni do vod "OPAČNÉHO" hmotného světa (místo křížení je totiž jen pouhým bodem). Nyní jsme nuceni absolvovat celý cyklus života ve hmotě. Musíme dokončit celý kruh. Teprve až po jeho celém dokončení (tedy až po fyzické smrti), je nám dovoleno vrátit se zpět do své původní duchovní domoviny (opět skrze totéž bodové místo křížení). Stoupáme vzhůru do vyšších sfér. Vracíme se domů. Vyhodnocujeme vše prožité.

Úžasnou symbolikou je, že teprve v okamžiku dokončení horního duchovního kruhu, dochází k celkovému dokončení celé osmičky, tedy k dokončení celé mise jednoho pozemského života. A jako zázrakem, je osmička opět nachystaná k dalšímu vývojovému dobrodružství.

O-smyčka připomíná svým tvarem také vězeňská pouta. A skutečně, o-smičkou jsme opravdu lapeni. O-smičkou jsme nuceni procházet sem a tam tak dlouho, dokud se z ní nevymaníme vlastním POZNÁNÍM a pozdvihnutím ducha.

 

Zkusme tedy prolnout šestkové principy s devítkovými principy a podívejme se, co tím získáme.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

prolneme s

9 - POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

a získáme

8 - NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

 

Cyklické prolnutí šestky s devítkou

Smrt a znovuzrození jedno jest. Poznání dokonalosti a jednoty obou sfér.

 

V tuto chvíli je zajímavé vzpomenout si na cyklické prolnutí dvou čtyřek

Jak nahoře, tak dole. Vývojové poznávání příčin a následků v obou sférách.

 

 

* Pro zasvěcené osmička hovoří o naší životní pouti. Detailně vypráví o principech našeho bytí a napojení na ZDROJ. Propojuje do JEDNOTY protikladné světy. Například buddhisté putují osmidílnou cestou. V taoistickém systému BA-GUA je osm nesmrtelných tvorů, kteří ovládají cestu a FENG SHUI zase pracuje s osmi směry.

Judaismus přikazuje vykonání obřízky přesně osmý den po narození. Myslím, že nemůže být silnější symboliky. Svatý Augustin, měl osmičku za symbolické číslo vzkříšení a nejstarší křtitelnice měly formu osmiúhelníku.

Všechno co lidé tajně věděli tehdy, můžeme praktickým způsobem využívat ku prospěchu života a k naší radosti doslova každý den, od rána do večera. 

Jak píši v samotném úvodu, když chtějí Tibetští mniši načerpat maximum Kosmické energie (Prány), tak zaujmou postoj „želvičky“, čímž nastaví svoji páteř do ideální přijímací pozice a ve svých bocích začnou svým tělem vykružovat osmičku. Vědí, že příjem NEHMOTNÉ Kosmické energie se jim znásobí aktivním „osmičkováním“ HMOTNÉHO těla. Možná, že se tak děje právě proto, že proces přijímání Prány podporují „osmičkovými“ principy jako takovými, tedy PRINCIPY VĚDOMÉHO PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH ROVIN EXISTENCE DO JEDNOTY.

 

Osmička nabízí nekonečný potenciál ke zkoumání.

 

Myslím, že můj duchovní rádce mi pomohl o něco lépe uchopit význam osmičkových principů.

Jednoho dne jsem poprosil zdroj mých snů, mého duchovního rádce, jestli by mi něco vhodného poradil k číslu osm, o kterém píši ve svém pojednání o významu čísel.

Obdržel jsem nádhernou odpověď. Sen byl fantasticky vymyšlený a koncipovaný.

Zdálo se mi, že jsem v nějakém svém domácím prostředí, kde je mi velmi dobře a že pozoruji, jak jde život „tam někde dole v jiné sféře“ a že také vnímám, jak se ty bytosti „tam dole“ vyjadřují a jak komunikují. Uvědomoval jsem si, jak odlišně komunikují. Všechno pojmenovávali konkrétně, konkrétními slovy a pojmy.

Já jsem však žil v jiném světě. V mém světě se nic konkrétně nepojmenovávalo. V mém světě jsem pouhým pozorováním vnímal a uvědomoval si mnohem víc souvislostí a významů, než kdybych se je snažil jakkoliv omezit nebo uvěznit v okovech konkrétnosti. Nelíbil se mi jejich svět omezeného uvažování a stísněnosti. Cítil jsem, jak jsem proti nim volný ve svém vnímání a že mám možnost nahlížet na vše plněji a mnohem smysluplněji. Z jejich systému uvažování jsem cítil omezenost, přílišnou konkrétnost, svázanost. Jejich svět vyžadoval nutnost definicí a tím pádem nutnost omezení. A to se mi nelíbilo. Prostředí a fungování mého horního světa jsem považoval za mnohem lepší a výhodnější a moudřejší.

Pak se ale náhle situace jako mávnutím proutku změnila. Já sám jsem se náhle ocitl „tam dole“. A okamžitě jsem si uvědomil, že se svými vzletnými a širokými souvislostmi zde asi neobstojím, protože toto prostředí vyžadovalo zcela konkrétní postoje. Přímo mě nutilo do konkrétních činů. Najednou jsem si uvědomil, že vzletnost ve vnímání může způsobovat problémy a že konkrétní zacílení je velmi dobrou pomůckou, jak překonávat velmi konkrétní tlaky daného prostředí. Musel jsem uznat, že uvažování v konkrétnostech je zde nejen přirozené, ale často i výhodné.

Ještě jednu věc jsem si uvědomil při pobytu „tam dole“. Uvědomil jsem si, jak jsem se mýlil ve svém odsudku „dolního světa“. Když jsem se nacházel ve vzletném „horním prostředí“, tak jsem posoudil a odsoudil systém uvažování „dolního světa“. Teprve až jsem já sám byl „tam dole“, tak jsem poznal, jak jsem se mýlil.

A ještě ve snu jsem si uvědomoval, jak velmi poučná byla tato lekce. Je úžasné umět se pohybovat v obou sférách a je obrovským Poznáním umět vytěžit z takových odlišností něco nového… POZNÁVÁNÍ PROMĚN A PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY.

Struktura tohoto snu je tak fantastická a dokonalá, že jej ani nebudu interpretovat. Sdělení k osmičce je dokonalé. Už začínám tušit, proč je osmička tak magická.

Děkuji ti můj duchovní rádče.

 

 

SOUHRN

Číselný Symbol: OSM

 

Osmičkové principy:  NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

 

Tvar číselného symbolu:  DVA KRUHY. JEDEN JE POSTAVENÝ NA DRUHÉM. MÍSTO KONTAKTU JE MÍSTEM PŘEKŘÍŽENÍ.

 

Vlastnosti tvaru: KRUH JE DOKONALOST. DVA KRUHY NAD SEBOU JSOU DOKONALOST V OBOU SFÉRÁCH. JEDEN KRUH PŘECHÁZÍ V DRUHÝ V MÍSTĚ PŘEKŘÍŽENÍ.  CYKLIČNOST POHYBU DOLŮ - NAHORU, DOLŮ - NAHORU

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

7 - PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.

8 - NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.