VELMI DOPORUČUJI: ČÍST JEDNIČKU AŽ PO PŘEČTENÍ NULY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

1

Pojďme si hrát dál.

Jakpak se asi takový dokonalý neprojevený Zdroj začne projevovat, tedy konkretizovat?

Půjde doslova o kolosální přerod (opět nádherná čeština kolo sální přerod). Může snad být většího a dokonalejšího přerodu, než je proměna neprojeveného v projevené? Jak znázornit mystérium takové proměny? Jak v symbolické rovině znázornit opak kruhu? Pojďme si hrát s kruhem.

Ano, to je ono. Každý bod úsečky má jinou vzdálenost od středu, tedy od pramene Zdroje. Úsečka nic neobjímá a ani nemůže, musí tedy být sama za sebe, jedna jediná, je tedy nejvyšším vyjádřením principu konkretizace, tedy vydělování se z absolutna. Z dokonalého a nekonečného oceánu neprojevených možností, se zázračně vyděluje, tedy konkretizuje projevené.  Jednička je jako oštěp, který náhle rozřízne tichý vzduch a který se pevně zabodne do jednoho jediného bodu.

Vidíte spolu se mnou, co se musí dít s nulou, aby se proměnila v jedničku? Zužuje v sobě svůj prostor, umenšuje a konkretizuje vnitřní možnosti a vnitřní potenciál. Je to stejný tvar, jako má Mayská nula. Je dost možné, že Mayská nula právě na tenhle princip poukazuje.

Jednička symbolizuje proces zázračné proměny neprojeveného v projevené. Symbolizuje záměr a proces jednotné konkretizace.

 

* Když někdo někomu řekne, „ty jsi jednička“, tak tím dává najevo, že daný člověk podle něj v něčem konkrétním vyniká nad ostatními a tím se od nich vyděluje. A když někdo někomu řekne, „ty jsi nula“, tak tím vlastně ve své hlouposti a nabubřelosti vynáší soud, že daný člověk podle něj v ničem konkrétním nevyniká.

 

SOUHRN

Číselný symbol: JEDNA

 

Jedničkové principy: KONKRETIZACE, JEDNOTNÝ ZÁMĚR, PROJEVENÍ SE, VYDĚLENÍ SE, PROJEVENÁ JEDNOTA, AKCE, ZACÍLENÍ

 

Tvar číselného symbolu: ÚSEČKA

 

Vlastnosti tvaru: PŘESNÉ ZACÍLENÍ, NEOBSAHUJE MOŽNOSTI PLOCHY, JEDNO-DUCHÁ DRÁHA POHYBU - TEDY V JEDNOM DUCHU

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

 0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

 1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.