VELMI DOPORUČUJI: ČÍST ŠESTKU AŽ PO PŘEČTENÍ PĚTKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

6

A jak by mohl pokračovat dál náš číselný příběh o Stvoření? Magickou šestkou? Šestka je mimořádně silné číslo. Hned si ukážeme proč.

Jestliže se nám pětka vyvinula v hodnoty: „člověk a jeho individuální neuzavřené uchopování pravd o světě“, tak potom by mohl následovat popis, jakým způsobem se to člověku děje. Přemýšlí o tom lidská duše někde v astralitě, nebo se tomu učí nějakým jiným způsobem? Kam vlastně chodí takový člověčí duchovní žák do školy? Kde najdeme lidskou Kosmickou školu?

No přece na naší matičce, na planetě Zemi. Duše člověka přišla sem na Zem, aby se něčemu podstatnému naučila. Představte si, že jste Duší, a že přilétáte z Kosmu do školy zvané Země. Proletíte kolem modravého Neptunu a modravého Uranu, minete fantastický prstencovitý Saturn, proletíte kolem megaobřího Jupiteru, zamáváte velmi zajímavému Marsu, až nakonec zbožně užasnete před nádherou Země.  Země je ŠESTOU PLANETOU naší Kosmické cesty. To je naše zastávka. Zde se hromadně vystupuje a chodí do školy, které říkáme lidský život na Zemi. A jak to konkrétně provedeme? Vtělíme se, narodíme se a žijeme ve fyzickém těle na planetě Zemi. A právě o tomhle úchvatném procesu nám vypráví šestka.

 

Nádherně to také doplňují desetitisíce hliněných destiček nejstaršího psaného písma na světě, klínového písma Sumerštiny. Sumerové neustále a neochvějně a do detailů popisují, jak na Zemi působily bytosti nepocházející ze Země. Tyto bytosti pojmenovávají jako Anunaki a do všech možných detailů líčí jejich působení na planetě Zemi. Podle Sumerských zápisů nazývali samotní Anunaki Zemi jako „sedmou“ a sedmička byla jejich symbolickým vyjádřením Zeměkoule.

Podle Sumerů je domovská planeta Anunaků jménem Nibiru nedobrovolně uvězněna v gravitačním tahu Slunce a obíhá kolem něj po mimořádně protáhlé eliptické dráze. Její oběh je retrográdní, tedy v opačném směru než krouží všechny planety Sluneční soustavy a jeden její oběh trvá podle Sumerů dlouhých 3600 pozemských let. Podle Sumerů byla Nibiru kdysi vtažena Jupiterovou gravitací do gravitačního tahu Slunce a zde už zůstala uvězněna. Existují i fascinující podrobné Sumerské mapy, které jsou záznamem kosmických tras vesmírného putování zvenčí směrem k Zemi, ve kterých je neuvěřitelně sofistikovaně počítáno s urychlováním cestování díky využívání gravitačních tahů průletových planet. Je tedy jen logické, aby pro Anunaki byla Země sedmičkou, protože jejich planeta je pro ně samozřejmě jedničkou.

 

Dobrá, Země je tedy skutečnou a jasnou ŠESTKOU vůči Kosmu a nehmotným sférám.

Když Duše sestupuje z nehmotných sfér do „nižšího“ vibračního prostředí a když se inkarnuje do hmotného těla a do hmotného světa, aby se pak následně musela cyklicky znova a znova reinkarnovat a rozvíjet, vytváří tento sestup směrem níže s následným zacyklením, svým tvarem 6 - šestku.

Není žádná náhoda, že grafický tvar 6 a číslo 6 je z pohledu Duše (tedy z pohledu nehmotné sféry) symbolem vyjadřujícím hmotu a život ve hmotě. Proto je „vibračně nižší“ svět „tam dole“ tak často znázorňován číslem 6 anebo 666. A není žádnou náhodou, že kvalitativní protipól a opak hmoty, tedy duchovní svět a duchovní prostředí je symbolizován přesným opakem tvaru 6, tedy číslem 9.

A skutečně, staří mudrci a učenci neustále a neúnavně poukazovali ve svých dílech, stavbách, traktátech a odkazech, že 9 je symbolem lidského Poznání Ducha a že čísla 96 a 69 poukazují na odvěký pozemský život v dualitě hmotného a nehmotného světa s nutností jejího pochopení a zpracování. A není žádná náhoda, že když píšeme číslo 6, tak začínáme pohyb na nejvyšší části „ocásku“, následně klesáme a zakončíme ho kruhovým pohybem jakožto symbolem zacyklení.  Když píšeme opačný symbol, číslo 9, nezačínáme pohyb na ocásku jako u šestky, ale napřed dokončíme kruhový pohyb, tedy dokončíme poslední nutné zacyklení, abychom jej následně opustili protisměrným pohybem z kruhu pryč - do volného prostoru.

Toto je krásná ukázka toho, jak jsou provázány symboly, čísla, lidská psychologie a podvědomé zvyky.

Pro ty, kdo přichází zvenčí, je Země šestou planetou.

Viděno z pohledu Univerza je Země šestou planetou.

 

„Peklo“ („svět tam dole v okovech hmoty“) bylo vždy symbolizováno čísly 666. Proč hned třemi šestkami?

6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a plně pochopíme pobyty v „okovech“ hmoty zde na Zemi z principu trojnosti či trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát - duch / duše / hmota), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví z šestky opět na číslo 9 a my budeme moci směřovat k opuštění neustálého zacyklování se ve hmotě.

Číslo 9 je symbolem nejvyššího duchovního Poznání člověka, který navštěvoval školu jménem Země.  

 

Velmi zajímavá je i další holistická souvislost. Říká se, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Světlo nám pozemšťanům tedy symbolizuje duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí. A jak se to má se světlem při pobytu na planetě Zemi?

 

Lidé žijí na povrchu Zeměkoule. Pokud se podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v km/s, tedy v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat kvality a pohyb světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud máme vztáhnout pohyb světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí - tedy k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule.

Pokud tedy použijeme to, co je v kosmu a v přírodě tím nejpřirozenějším projevem - rotaci a tudíž i rotační jednotky a rotační náhled na svět, tak s úžasem zjistíme, že světlo se po povrchu Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne Zeměkouli 6,66 krát.

 Není to úžasné? Z pohledu Světla je život a pohyb „tam dole ve hmotě“ na Zeměkouli charakterizován číslem a symbolem 6 6 6

A aby toho nebylo málo, tak velmi zajímavé je podívat se, jak světlo obíhá Zeměkouli v rotačním úhlovém vyjádření vůči 6,66 cyklickým světelným oběhům Země za sekundu - a objevíme nádherných 144 000 úhlových minut za sekundu. K neuvěřitelně silnému magickému číslu 144 000 se dostaneme již brzy.

Cyklické navštěvování školy jménem Země, to je prostě práce lidské Duše. Podle desatera má být lidská práce právě „ŠESTKOVÁ“, lidé totiž podle desatera mají pracovat ŠEST dní. No není to dokonalé? Dokonce i samotná lidská škola je podle bible „ŠESTKOVÁ“, protože podle Bible stvořil Bůh Zemi právě ŠESTÝ den.

 

*    ? Co se stane, když dáme dohromady

  • KONKRÉTNÍ ZÁMĚR (číslo 1)
  • DUALITU HMOTY A NEHMOTY (číslo 2)
  • VYTVOŘÍME PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ (číslo 3)

Stane se to, že VÝVOJOVĚ SE ZACYKLÍME NA PLANETĚ ZEMI (číslo 6), protože 1 + 2 + 3 = 6

 

A máme tu ještě jedno důležité sdělení šestkového příběhu. Šestka totiž hovoří také o procesu sestupu.

Proces zacyklení. Duše sestoupí, vtělí se a učí se a učí se …

 

Doposud jsme používali symbolické nástroje kruh, čtverec, trojúhelník, úsečku. Ve čtverce a zde v šestce máme speciální nástroj - šikmo sestupnou linii. Tato linie nás upozorňuje na přechod z jedné kvalitativní úrovně do druhé. To přece známe, když jedeme z kopce, tak se skutečně dostáváme z určité hladiny do jiné. Šestka nás nyní naučila něčemu, co plně rozvineme u sedmičky. Je totiž jen logické, aby sedmička vstupovala do šestky shůry.

Můj soukromý tip: šestka je spojená se silami Země, s jejími energiemi a s její Zemskou tíží také na dosud neprobádané tajemné úrovni. Existují naprosto fantastické a neuvěřitelné pokusy, které pracují s šestibokými trubičkami různých rozměrů. Od nanorozměrů až po speciální rozměry. Inspirací byla vědcům samozřejmě sama příroda. Hmyz této technologie využívá hojně. Zdá se, že určité formy tvarů dokáží pracovat se silovými poli Země (a Pránou). Nechci se v tuto chvíli více rozepisovat o těchto pokusech. Je otázkou zda by se současné lidstvo dokázalo ubránit pokušení takových možností zneužívat. Myslím však, že to nebude trvat dlouho a dozvíme se o převratných objevech v oblasti využívání šestibokých tvarových forem.

 

SOUHRN

Číselný Symbol: ŠEST

 

Šestkové principy: POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

 

Tvar číselného symbolu:  KRUH A NAVAZUJÍCÍ KLESAJÍCÍ ŠIKMÁ ÚSEČKOVÁ ČÁRA, KTERÁ DÍKY NAVÁZÁNÍ NA KRUH NENÍ UKONČENÁ, ALE DÁLE CYKLICKY KROUŽÍ PO OBVODU.

 

Vlastnosti tvaru: DOKONALÝ POTENCIÁL KRUHU, DO NĚJŽ SESTUPUJE Z VYŠŠÍCH VYBRAČNÍCH SFÉR ŠIKMÁ ČÁRA A TÍM VYTVÁŘÍ PO OBVODU KRUHU DYNAMIKU OBĚHU, TEDY PROCES ZACYKLOVÁNÍ.  

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.