VELMI DOPORUČUJI: ČÍST ČÍSLA 10, 11, 12, 13 AŽ PO PŘEČTENÍ DEVÍTKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

10

 

Po nejvyšším jednociferném čísle devítce, následuje desítka. Číslo deset odkazuje na vývojovou cestu všech předchozích čísel, protože desítka je jejich kulatým završením. Desítkovou početní soustavu nemáme pro nic za nic. Máme deset prstů na rukou. Desítkou tedy uchopujeme náš každodenní svět. Desítka v sobě nese nulu a jedničku, tedy jasně odkazuje na principy nového zrodu. Zvládneme-li celkově devítkový životní cyklus, korunujeme jej desítkou.

 

Co se nám snaží desítka říct? Nulou náš Kosmický příběh Stvoření počal. Desítková nula však takovou samostatnou nulou již není. Na rozdíl od ní, tato završující desítková nula sebou nese informaci, která odkazuje na princip dalších nových záměrů.

Říká nám, že má za sebou zcela nové konkrétní zkušenosti a dokončený vývoj.

 

Mnoho duchovních textů a velkých učitelů hovoří o tom, že pokud se nám podaří zvládnout celý vývojový karmický cyklus, tak získáváme právo volby dalšího vývoje.

A skutečně, v našem číselném Kosmickém příběhu Stvoření následuje po dokončených devítkových principech vstup do zcela nových dimenzí. Svým způsobem jde opravdu o nový potenciál. To znamená, že symbolicky jde o novou nulu. Než však vstoupíme do nových možností dalších dimenzí (do nové nuly), tak si ve svobodné volbě „jedničkově“ vybíráme. Určujeme si svoji novou životní pouť. Jednička předřazená před nulou symbolizuje principy výběru konkretizace nového záměru. Jednička a nula je tedy v podstatě zasloužená nová jednička v nových možnostech.

 

„Hermetický text - Tajná řeč Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi:

O ZNOVUZROZENÍ A SLIBU MLČENÍ

 

"Nyní již znáš způsob znovuzrození, synu. S příchodem desítky bylo sestaveno naše zrození v Mysli, které vyhání ono dvanácteré zrození, a my jsme díky tomuto zrození v Mysli nazřeni. Komukoliv se tedy na základě milosrdenství dostalo tohoto zrození na způsob Boha, ten zanechal tělesné vnímání za sebou a sestávaje z Mocností, poznává sám sebe a raduje se“.

… „Desítka, synu, je totiž ploditelkou duší. Život a Světlo jsou sjednoceny tam, kde se zrodilo číslo Jednotky, Ducha. Dá tedy rozum, že Jednotka obsahuje Desítku a Desítka Jednotku.“

 

Číselný příběh Stvoření:

10 - ODKAZUJE NA DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍHO VÝVOJE A POSKYTUJE VOLBU VÝBĚRU A UMOŽŇUJE KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

 

 

11

 

Desítka nás právě naučila, jak lze vnímat předřazenou jedničku. Dá se říct, že předřazená jednička o-Boha-cuje a povyšuje vše co je s ní spojené o esenci Poznání celé předchozí cesty. Co tedy může vzniknout ze spojení jedničky s obohacující jedničkou?

 

Když dáme dohromady prvopočáteční původní záměr a záměr obohacený o velké Poznání, tak si tím dobře a moudře nachystáme „hřiště“ pro náš další vývojový posun. A skutečně, 1 +1 = 2. Dvojkové principy v našem Kosmickém příběhu Stvoření daly vzniknout „hřišti“ na kterém se celá dosavadní vývojová hra „hrála“.

 

Jedenáctkové principy jsou utvářeny jak jedničkovými principy (1 + 1 = 2), tak současně i dvojkovými principy (1 + 1 = 2).

A to nám napovídá, že ve vyšších dimenzích bytí, splývají principy našeho záměru a principy „nastavení životního hřiště“ v jedny společné principy. To mi evokuje představu, že ve vy vyšších sférách bytí, jsme vyššími tvůrci, neboť jak tam budeme vnímat, takové životní prostřední tam budeme přímo generovat.

Mnozí mudrci v dávných dobách vnímali jedenáctku jako jakési „porušení harmonie“. Je to o jedno více, než harmonická desítka a o jedno méně, než harmonická dvanáctka. Myslím, že to v podstatě přesně sedí, protože v jedenáctkových principech naše nitro a naše jedinečné a neustále se vyvíjející JÁ začíná přímo ovlivňovat ("narušovat") harmonické Boží Stvoření.

 

Číselný příběh Stvoření:

11 - VYŠŠÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. PRINCIPY VOLBY ZÁMĚRŮ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY UTVÁŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VNÍMÁNÍ PŘÍMO OVLIVŇUJE GENEROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

 

12

 

Jedenáctka nás poučila o tom, že ve vyšších sférách bytí, je vědomá bytost již vyšším typem tvůrce. Životní realita se utváří přímo „pouhým“ záměrem a způsobem vnímání.  Zní to tak trochu fantasticky, či Božsky.

 Ano, myslím, že to skutečně v sobě nese Boží esenci. A myslím si, že Boží jiskru v sobě skutečně máme všichni. A je také pravda, že dvanáctka byla vždy symbolem Božskosti a dokončenosti Božského cyklu.

Během jednoho roku vystřídá Měsíc své čtyři fáze přesně 12 krát. Proto dělíme rok na 12 měsíců. Již v dávných dobách, na základě těchto dvanácti měsíců, rozdělili pás na nebi, kudy prochází Slunce, na 12 polí. Těchto 12 polí nazvali podle souhvězdí, která se v nich nachází. TAK VZNIKL ZVĚROKRUH.

Dvanáct znamení zvěrokruhu spojuje lidské osudy a planetu Zemi s vlivy dokonalého Božského Vesmíru. Dvanáct měsíců v roce určuje časový cyklus postavení Země vůči okolnímu Vesmíru. Dvanáctka tedy odkazuje na Vesmírné vlivy a Vesmírné principy.

Božská dokonalost. Například v Novém zákoně má Ježíš právě dvanáct apoštolů. Gnóze vycházela z toho, že existuje dvanáct aiónů - božských věků, které zároveň vnímala jako bytosti. V Zarathustrově učení je dvanáctka číslem trvání světa. Počet dvanácti Izraelských kmenů naznačuje úplnost Božího lidu. Podle Babylóňanů byla dvanáctka Božská, protože ovládala vše na Zemi i v Kosmu. Byla pro ně symbolem Kosmu.

Úžasný mystik Rudolf Steiner objevil a popsal světu dvanáct smyslových orgánů (bran Duše), kterými je lidská bytost vybavena, aby se dotýkala podstaty světa, objevovala ji a díky těmto Božským Kosmickým nástrojům se do Kosmu opět navrátila.

 

Dvanáctkové principy jsou utvářeny jak jedničkovými a dvojkovými principy (1 + 2 = 3), tak současně i trojkovými principy (1 + 2 = 3). A navíc také platí, že 12 = 11 + 1.

Jinými slovy, dvanáctka v sobě zahrnuje principy: Volby záměru (1), ustanovení životního „hřiště“ (2), vývoje (3), přímého generování životního prostředí (11) a k tomu všemu "ještě něco navíc" (11 + 1)

 

No myslím si, že pro pozemšťana to už je tak silná káva, že se to ani nedá představit. Tak nějak cítím, že pokud tohoto všeho dosáhne svým vývojem jakákoliv vědomá bytost, která kdysi stála na samých počátcích poznávání, tak došlo k naplnění důležitého Božského principu. Stalo se to, že z Božího „dítěte“ se postupně vyvinula vědomá a svébytná bytost, která je zárukou moudrosti a tvořivosti. Netroufám si zde již více spekulovat. Cítím velikost a pokoru před principy Božskosti a uvědomuji si, že o tom ze své pozice mohu uvažovat, uvažovat … uvažovat a to je tak vše.

 

Číselný příběh Stvoření:

12 - DOKONČENOST CYKLICKÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ.

 

 

13

 

 

Třináct je víc jak dvanáct. Pokud je obecně dvanáctka dokonalou dokončeností Kosmických principů, potom je třináctka obecně něčím jiným a zcela novým. Stejně jako u jedenáctky, tak se i u třináctky v podstatě jedná o narušení předchozí harmonie. Ale vlastně ano, vždyť to známe ze života. Někdo říká, že třináctka je nešťastné číslo a někdo zase, že je šťastným číslem. Jak to, že třináctka dokáže vyvolávat tak protichůdné pocity?

Bude to nejspíš tím, že pokud vstoupíme do zcela nové situace, tak pro někoho to pocitově může být pozitivní změna a pro někoho naopak negativní. Podle zaměření osobnosti, podle karmických úkolů atd. atd.

 

Numerologicky platí, že 13 = 1 + 3 = 4. Třináctkové principy jsou utvářeny jedničkovými principy (nový záměr), trojkovými principy (nový vývoj) a to vede ke čtverkovým principům (novému poznávání svého nového životního prostředí a orientace v něm)

Logicky platí, že 13 = 12 + 1. Dokončenost cyklických Vesmírných vlivů a k tomu všemu "ještě něco navíc" (něco neočekávatelného)

 

Číselný příběh Stvoření:

13 - ZMĚNA. PRINCIPY NEOČEKÁVATELNÉHO. ZCELA NOVÁ SITUACE. ORIENTACE VE ZCELA NOVÉ SITUACI.

 

 

14

 

Ušli jsme zatím od prvopočáteční nuly až po třináctku nepředstavitelně obrovský kus cesty. Třináctkou jsme se katapultovali do zcela nové a neočekávatelné situace. Jsme to však stále ještě my? Anebo jsme už natolik proměnění, že to sice jsme my, ale jsme již novými bytostmi? Dosahují lidské schopnosti a možnosti až sem? Povaha této otázky je stejně neohraničená a neuzavřená, jako je povaha celého systému bytí, neboť tvořivost VŠE neustále proměňuje.

Osiris (Usir), který starým Egypťanům daroval mnohá vědění, byl usmrcen svým bratrem (Sutechem), který jej rozsekal na 14 kusů. Nakonec byl vzkříšen díky lásce své manželky (Eset) a schopnostem oka Boha Hóra. Opět živý Osiris předal vládu svému synovi, aby mohl odejít zpět do Kosmu. Když uvážíme význam čísla 144 000, vidíme zde nádhernou a jasnou principiální shodu.

Egypťané se domnívali, že člověk má čtrnáct schopností (jinými slovy, že má „čtrnáctkové“ schopnosti).

A já vím, že mnozí duchovní a energetičtí Mistři pracují se systémem 14-ti čaker. Úžasné.

 

Numerologicky platí, že 14 = 1 + 4 = 5. Čtrnáctkové principy jsou utvářeny jedničkovými principy (nový záměr), čtverkovými principy (nové poznávání a orientace) a to vede k pětkovým principům (k individuálnímu a neuzavřenému uchopování našich nových pravd)

Logicky platí, že 14 = 13 + 1. Změna, něco nového a neočekávatelného a k tomu všemu "ještě něco navíc."

 

14 - MYSTÉRIUM SEBE SAMA. NEUZAVŘENÉ UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA. POZNÁNÍ NUTNOSTI PROMĚN.

Tibeťané měli dalajlámu téměř pět století. Současný dalajláma Tändzin Gjamccho je čtrnáctým v řadě. V roce 2014 veřejně prohlásil, že zvažuje, že bude posledním dalajlámou, protože tibetský lid by si měl vybrat svého vůdce ve svobodných volbách. Připustil možnost, že se v příštích letech už nemusí inkarnovat a že odejde dočasně do jiných světů. Je fascinující sledovat, jak se v případě velikého duchovního vůdce naplňují čtrnáctkové principy.

 

Číselný příběh Stvoření:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

7 - PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.

8 - NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

9 - POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

10 - ODKAZUJE NA DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍHO VÝVOJE A POSKYTUJE VOLBU VÝBĚRU A UMOŽŇUJE KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

11 - VYŠŠÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. PRINCIPY VOLBY ZÁMĚRŮ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY UTVÁŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VNÍMÁNÍ PŘÍMO OVLIVŇUJE GENEROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

12 - DOKONČENOST CYKLICKÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ.

13 - ZMĚNA. PRINCIPY NEOČEKÁVATELNÉHO. ZCELA NOVÁ SITUACE. ORIENTACE VE ZCELA NOVÉ SITUACI.

14 - MYSTÉRIUM SEBE SAMA. NEUZAVŘENÉ UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA. POZNÁNÍ NUTNOSTI PROMĚN.